WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

« wstecz

Główne kierunki badań:

 

Katedra i Klinika prowadzą działalność naukową z zakresu szeroko rozumianej specjalności choroby wewnętrzne zwierząt. Oprócz chorób niezakaźnych poszczególnych układów, przedmiotem zainteresowania są także zagadnienia dotyczące diagnostyki klinicznej, dietetyki weterynaryjnej i dermatologii weterynaryjnej oraz analityki klinicznej.

Podstawowym kierunkiem badań naukowych, realizowanych od wielu lat są choroby metaboliczne zwierząt użytkowych, głównie bydła i owiec. Szczególną pozycję zajmują zaburzenia przemiany mineralnej, głównie selenu, magnezu, miedzi i wapnia oraz zaburzenia przemiany energetycznej w postaci takich zespołów jak ketoza i zespół mobilizacji tłuszczu.

Od wielu lat rozwijany jest drugi kierunek badań dotyczący schorzeń uwarunkowanych zaburzeniami immunologicznymi, a ostatnio także problematyka toksykologiczna - niekorzystne oddziaływanie siarki i metali ciężkich na zdrowie zwierząt.

Działalność kliniczna:

Klinika prowadzi całodobowe dyżury lekarskie i leczenie stacjonarne wszystkich gatunków zwierząt. W ciągu roku przyjmuje około 7-10 tysięcy pacjentów. Jest również ośrodkiem konsultacji dla lekarzy praktyków, organizacji zawodowych i zakładów produkujących leki.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni czynnie uczestniczą w szkoleniu podyplomowym lekarzy weterynarii i hodowców zwierząt.