[ MENU DODATKOWE ]


Абітурієнт

Нові унікальні напрямки навчання

Бджільництво в агроекосистемах

 

Унікальний напрямок навчання – єдиний такий у Польщі!
Денна форма навчання (бакалаврат) – 7 семестрів.
Випускник отримує професійне звання інженера.

 

Унікальна для Польщі сфера навчання дозволить вам отримати знання про специфіку та умови ведення бджільницької діяльності.

Студент вивчить: функціональну морфологію та анатомію бджіл, фізіологію та біологію бджіл, умітиме розпізнавати різні види бджіл, що зустрічаються в різних країнах світу, засвоїть сучасне управління бджільництвом у різних системах та типах вуликів протягом усього бджільницького сезону, розмноження бджолиних сімей та виховання бджолиних матерів, осіменіння бджолиної матері, будівництво вуликів із різних матеріалів, розпізнавання і запобігання захворювань бджолиних, розпізнавання і запобігання загрозам, викликаним інтенсивним пасічництвом, визначення корисних рослин та вирощування рослин для нектару та пилку як і природні пасовища, якими користуються бджоли, раціональне використання штучних продуктів харчування бджіл, біологію диких запилювачів.

Випускник дізнається про широкі можливості сучасного використання бджіл та продуктів бджільництва, включаючи апітерапію, а також отримає знання про екологію бджіл у природних екосистемах.

Широкі знання, професійна кваліфікація у сфері сільського господарства та компетенції, здобуті під час навчання, дозволять випускникові не лише керувати пасічницькою фермою чи бізнесом, пов'язаним із сектором бджільництва, а й знайти роботу у сфері підприємств та установ із сільськогосподарського середовища, включаючи надання консультаційних послуг.

Професійні перспективи: випускник цієї галузі, як добре освічений молодий бджоляр, з кваліфікацією у сфері сільського господарства, матиме широкий спектр кар’єрних можливостей. Набуті навички та кваліфікація дозволять йому управляти пасікою чи вести підприємницьку діяльність, пов’язану з галуззю бджільництва та сільським господарством. Крім того, він зможе працювати на підприємствах з виробництва бджільницького обладнання, купувати, переробляти та реалізовувати продукти бджільництва. Випускник також матиме можливість працевлаштування в різних організаціях та установах, наприклад, у сфері екологічних пасік, у лабораторіях, що проводять службове тестування бджіл.

Широкі знання, кваліфікація та компетенція також дозволять випускнику працевлаштовуватись на підприємствах та в установах із сільськогосподарського середовища, включаючи консультаційні послуги, наприклад, у селекційних центрах, ветеринарних інспекціях, сільськогосподарських консультативних центрах, обласних інспекціях із захисту рослин та насінництва, органах місцевого самоврядування та в усіх установах, що тримають бджіл на балконах чи в садах як "домашніх тварин".

Випускник зможе продовжити навчання другого ступеня у суміжних галузях.

Практичні знання студенти здобудуть на місцях і на пасіці нашого університету, а також у поїздках до провідних пасік та підприємств пасічництва країни. Розвиток наукових інтересів забезпечується активно діючими науковими колами студентів, включаючи секцію бджільництва.

 

Енологія та виробництво сидру

 

Унікальний напрямок навчання – єдиний такий у Польщі!
Денна форма навчання (бакалаврат) – 7 семестрів.
Випускник отримує професійне звання інженера.

 

 

Виноградарство та переробка винограду набувають у Польщі все більшого економічного значення, що супроводжується великим суспільним інтересом та швидким зростанням оброблюваних площ. Місцеві винороби, які не мають традицій виноробства, доступу до знань та практики, що дозволяє виробляти продукцію високої якості, змушені виїжджати за кордон для отримання основної інформації в цій галузі.

Люблінський регіон – один з найбільших регіонів по вирощуванню яблук у Польщі. Аналіз ринку показує, що останні роки для польських садівників навряд чи є вигідними. Причини цього явища слід вбачати в ембарго, яке існує вже кілька років, і постійному збільшенні надвиробництва. Можливості та додаткове джерело доходу для польських садівників, в контексті проблеми надлишків яблук, слід шукати у переробці фруктів, включаючи виробництво природного сидру, що може бути додатковим джерелом доходу для польських садівників. Перетворення фруктових ферм на центр переробки, метою якої буде виробництво високоякісної продукції та створення впізнаваного бренду, є стратегічним важелем та одним із напрямів стабілізації всього фруктового сектору, що може значно більшою мірою спиратися на перероблену продукцію, а не на сировину.

Сфера енології та виробництва сидру створюється у відповідь на потреби зацікавлених сторін, насамперед ринку праці, для фахівців у галузі вирощування винограду та інших видів фруктів, а також з виробництва вина, сидру та інших фруктових спиртів. До цих пір у Польщі навчальні програми з енології та виробництва сидру включали в себе лише невеликі уривки з цієї галузі знань, все ще бракує добре освічених фахівців у галузі виноробства та виробництва сидру. Навчальна програма має низку інноваційних навчальних рішень, пропонуючи широкий спектр обов'язкових та факультативних спеціалізованих предметів. Програма наголошує на практичному навчанні та забезпечує глибоке розуміння принципів та практик, які використовуються у вирощуванні та виробництві вин, сидрів та інших фруктових спиртів.

 

 

ПРОФЕСІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ:

Випускник набуває знань, навичок та відповідних компетенцій для роботи на різних посадах, таких як: власник виноградника, керівник виноградника, менеджер виноградних шкіл, оцінювач виноградників, консультант, винний брокер, менеджер винних банкетів, власник/працівник виноробного заводу. Набута широка практична освіта дозволить майбутнім випускникам ефективно працювати та дасть змогу гнучко адаптуватися до вимог ринку.

 

 

МИ ЗОСЕРЕДЖУЄМОСЯ НА ПРАКТИЦІ:

польові та практичні заняття;

незалежне тестування під час занять;

програмні та позапрограмні практики;

стажування та закордонні практики;

міжнародний обмін за програмою "Еразмус";

підтримка Управління практичної освіти та розвитку компетентностей;

курси іноземних мов, що включають спеціалізовану лексику, характерну для даної галузі.

 

Ви можете розвивати свої інтереси у ряді наукових груп та студентських організацій.

 

Екореабілітація
 

Унікальний напрямок навчання – єдиний такий у Польщі!

Денна форма навчання (бакалаврат) – 7 семестрів.

Випускник отримує професійне звання інженера.

 

У сучасному суспільстві зростає потреба в немедичних заходах для пропаганди здорового способу життя та здорових форм поведінки, пов'язаних із використанням природних факторів. Особливо важливого значення набуває освіта фахівців у галузі знань про оздоровчі, антистресові методи та підтримку життєдіяльності організму. Враховуючи виклики, пов'язані з все більш вираженим тиском розвитку цивілізації на людину та суспільство, можливість навчання в галузі охорони здоров’я з використанням ресурсів природного середовища може сприяти розумовому та фізичному оздоровленню організму. Екореабілітація – це сучасний та міждисциплінарний напрямок навчання, що відповідає світовим тенденціям щодо використання природних ресурсів та створенню «нової багатофункціональної ідентичності» районів із видатними екологічними цінностями.

ПРИКЛАДИ ПРЕДМЕТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ПРОГРАММІ:

Основи анатомії людини, екологія, основи фізіотерапії, фізіологія людини з елементами фізіології фізичних вправ, перша допомога, алергени навколишнього середовища, гігієна та епідеміологія, основи харчування та дієтології людини, альтернативні дієти та харчові консультації, рецепти рослин, терапевтичні сади, іпотерапія, апіфітотерапія, ароматотерапія, основи оздоровлення, пропагування здорового способу життя, оздоровчі властивості рослин, оздоровчі тренування, нефармакологічні методи лікування болю, екотуризм ідля людей з обмеженими можливостями, природні середовища проживання в місцевій терапії, управління довкіллям у спа-зонах.

ПРОФЕСІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ:

Випускники цієї галузі навчання будуть підготовлені до організаційно-консультаційної роботи в галузі екологічної реабілітації в районах з важливими природними та мікрокліматичними цінностями та до ведення власного бізнесу в цій галузі. Вони зможуть використовувати природну медицину, проводячи заняття з використанням рослин (наприклад, силуетна терапія, хортитерапія) та тварин (наприклад, гіпотерапія, афіфітотерапія, терапія за участю собак) або інші (терапія на місцевості, кліматотерапія, гідротерапія, бальнеотерапія), а також запропонувати правильну дієту для поліпшення функціонування організму людини на основі регіональних, традиційних та екологічних продуктів із про-гігієнічними властивостями. Крім того, виходячи з набутих знань, випускники матимуть можливість планувати та впроваджувати різні методи екореабілітації. Вони будуть готові працювати в компаніях, які проводять діяльність, пов’язану з наданням медичних послуг, асоціацій та неурядових організацій, а також підрозділах місцевих органів влади. Випускники також будуть готові співпрацювати з фізіотерапевтами як консультантами у виконанні завдань у галузі використання елементів природи для покращення якості життя людини.

 

Управління та адаптація до змін клімату

 

Унікальний напрямок навчання – єдиний такий у Польщі!
Денна форма навчання 1 ступеня (бакалаврат) – 7 семестрів.
Випускник отримує професійне звання інженера.


Це напрямок, який дозволяє отримати професію, яка є затребуваною на ринку праці зараз і в майбутньому, не тільки у Польщі, але і в світі.
Кліматична криза, що посилюється викликає швидке зростання попиту на спеціалістів, які мають знання та навички у сфері адаптації різних галузей національної економіки до динамічних змін клімату. Це напрямок, який дозволяє отримати професію, яка буде актуальною на ринку праці як зараз, так і в майбутньому. Зміни клімату вже чітко видно в глобальному масштабі, і очікується, що їх наслідки будуть відчуватися все більше. Спостереження та вимірювання елементів клімату, проведені в різних регіонах світу, підтверджують, що спостерігається глобальне підвищення температури та погіршення стану повітря. Зміна клімату має прямий та опосередкований вплив на суспільство. Тому в часи кліматичної кризи освіта фахівців у галузі управління знаннями та механізмами адаптації до зміни клімату є особливо важливою. Створення цього курсу також відповідає керівним принципам Європейського Союзу щодо адаптації до змін клімату в різних галузях економіки та довкілля. Випускники отримають різнопланові практичні навички під час лабораторних та польових занять, а також під час навчання. В університеті є лабораторії, котрі оснащені найсучаснішим дослідницьким та комп'ютерним обладнанням.
ПРИКЛАДИ ЗАНЯТЬ У НАВЧАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ:
Кліматологія та оцінка кліматичного ризику, екологія, біологія та захист екосистем, фенологія та метеорологічне прогнозування, моделювання викидів та захисту повітря, управління водними ресурсами, методи підвищення рівня утримання води, захист рослин від погодних явищ, адаптація організмів до змін клімату, інфраструктура та пристосування міста до змін клімату, адаптація до зміни клімату в управдінні простором, відновлювані джерела енергії, політика адаптації до зміни клімату, фінансування заходів, пов'язаних з кліматом, управління кліматичними ризиками, зміни в стилі споживання їжі.
ПРОФЕСІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ:
Випускники цього факультету мають можливість працювати, серед інших на різних підприємствах – більшість з них зобов’язані запровадити системи адаптації до зміни клімату, в міських та комунальних офісах, центрах управління кризовими ситуаціями та повідомленнями, лабораторіях, державних та місцевих адміністраціях, консультаційних компаніях у сфері адаптації до зміни клімату, фінансових установах, що займаються адаптацією до кліматичних змін.


 

 

 

 

« wstecz