[ MENU DODATKOWE ]


Zespół Ekspertów

« wstecz


 

    WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
    WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
    WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
    WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
    WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
    WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

 

Baza Eskpertów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ma ułatwić komunikację między środowiskiem naukowym UP w Lublinie, a mediami w zakresie popularyzacji nauki. Zespół Ekspertów tworzą pracownicy naukowi, którzy wyrazili chęć dzielenia się informacjami z zakresu prowadzonej przez siebie działalności naukowej oraz obszarów eksperckich. Kontakt mediów z Ekspertami jest możliwy za pośrednictwem Rzecznika lub Działu Promocji i Wymiany Międzynarodowej.


Zgłoszenie do Zespołu Ekspertów należy składać w wersji papierowej [POBIERZ ZGŁOSZENIE] podpisane przez kierownika Instytutu/Katedry oraz przesłać w wersji elektronicznej wraz z dołączonym zdjęciem do Działu Promocji i Wymiany Międzynarodowej, mail: promocja@up.lublin.pl.  tel. 81 445 65 94, budynek Rektoratu, ul. Akademicka 13. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności zachęcamy do kontaku z Działem.