BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt

Skład osobowy Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt

« wstecz

Na podstawie art. 25 ust 3. Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych Rada Wydziału  powołała Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt, w następującym składzie:
  1. Prof. dr hab. Leszek Tymczyna – przewodniczący
  2. Dr hab. Andrzej Jakubczak prof. Uczelni
  3. Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew  - od 16.12.2016
  4. Dr inż. lek.wet.  Paweł Różański - od 16.12.2016
  5. Dr hab. prof. nadzw. Brygida Ślaska - do 16.12.2016
  6. Dr hab Monika Budzyńska - do 16.12.2016
Rada Wydziału powierzyła Zespołowi  Doradczemu ds. Dobrostanu Zwierząt realizację zadań w zakresie dobrostanu zwierząt wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.