[ MENU DODATKOWE ]


Informacje dla doktorantów

« wstecz

  • Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt prowadzone są studia doktoranckie. Studia te organizowane są na poziomie całej Uczelni, jako studia międzywydziałowe, jednak z uwzględnieniem specyfiki danego wydziału. Oznacza to, że część przedmiotów realizowana jest wspólnie dla studentów wszystkich wydziałów, a część tylko dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, tylko na tym Wydziale. Proces rekrutacyjny prowadzony jest na każdym wydziale oddzielnie.
  • Studia doktoranckie prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) i trwają 8 semestrów (cztery lata). Poza zdaniem przewidzianych programem egzaminów (co jest podstawą do zaliczania kolejnych semestrów) studenci prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich, licencjackich i inżynierskich, biorą udział w badaniach naukowych oraz wykonują prace doktorską.
  • [ więcej informacji - dokumenty, reulaminy, etc ... ]