BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-57
e-mail: jerzy.paleolog@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  • dr hab. Edyta Buczyńska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-98
   e-mail: edyta.buczynska@up.lublin.pl / Pracownia Bioindykacji Środowiska
  • dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-70
   e-mail: grzegorz.grzywaczewski@up.lublin.pl
  • dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-69-62

  Adiunkci

  Pracownicy

  • mgr inż. Wojciech Sekuła, starszy technik, tel. 81-445-66-56
  • mgr inż. Witold Wawrzkiewicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-64 / Pracownia Bioindykacji Środowiska
  • mgr Urszula Wójcik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-56
   e-mail: katedra.zoologii@up.lublin.pl

  Profesorowie emerytowani