BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

20.03.2020

 
 
 
Szanowni Państwo,
Nauczyciele realizujący zajęcia na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz studenci Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki informuję, że: 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020  r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.405) informuję, że z godnie z tym Rozporządzeniem:
 
„W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia”. 
 
Proszę zatem wszystkich nauczycieli akademickich i osoby z zewnątrz prowadzące zajęcia na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki o bezwzględną realizację wykładów i ćwiczeń (wszystkie kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studia trzeciego stopnia i podyplomowe) za pomocą Internetu.
 
 
1.    W tym celu należy korzystać ze wszystkich możliwych form komunikacji zdalnej ze studentami, w tym ogólnie dostępnych platform edukacyjnych i rekomendowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się także lista rekomendowanych zasobów).
 
2.    Różne formy materiałów dydaktycznych (prezentacje wykładów i ćwiczeń, zadania, testy) proszę przekazywać do starostów określonych lat i poszczególnych kierunków studiów. Adresy poczty elektronicznej (ewentualnie numery telefonów) do starostów poszczególnych kierunku i roczników studiów są dostępne w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.
 
3.    Obowiązkiem starosty roku jest przekazanie materiałów dostarczonych przez pracowników do wszystkich studentów z danego roku poprzez e-mail grupowy lub na indywidualne konta.
 
4.    Postępy nauczania studentów z zajęć ćwiczeniowych powinny być sprawdzane na bieżąco w formie testów lub innych form weryfikacji poprzez Internet.
 
5.    Realizacja zajęć za pomocą Internetu powinna odbywać się w godzinach przewidzianych w rozkładach zajęć.
 
6.    Bezpośrednią kontrolę realizacji zajęć prowadzonych przez pracowników w formie zdalnej sprawują Dyrektorzy/Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, do których przypisana jest realizacja poszczególnych przedmiotów.
 
7.    Zajęcia przeprowadzone w formie zdalnej powinny być udokumentowane (zgrane na płytę CD) i na tej podstawie mogą być uznane przez dziekana za zrealizowane.
 
8.    Zajęcia, które nie mogą być zrealizowane w formie zdalnej zostaną odrobione w terminie uzgodnionym między studentami a prowadzącymi zajęcia, w porozumieniu z Dyrektorami/Kierownikami Jednostek Organizacyjnych Wydziału a dziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.
 
 
 
Prof. dr hab. Joanna Barłowska
Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 « wstecz