promocja   Dział Komunikacji
i Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IVp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.plO nas

« wstecz

 

Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej

 

 

Zespół Promocji Uczelni

 
• Strona internetowa

- administrowanie, tworzenie i publikacja treści, współpraca z redaktorami jednostek


• Media społecznościowe Facebook, Instagram, YouTube

- określanie polityki, tworzenie i publikacja treści, moderacja i odpowiadanie na komentarze

 
• Materiały i gadzety promocyjne

- opracowywanie koncepcji, informacji merytorycznych, druk, współpraca z agencjami reklamowymi

 
• Reklama w mediach

- tworzenie i zakup

 

• Targi edukacyjne, branżowe, festiwale nauki

- organizacja i udział


• Wizyty w szkołach

- koordynacja, obsługa logistyczna i współpraca w zakresie merytorycznym z przedstawicielami wydziałów

 

• Program Ambasador UP w Lublinie

- współpraca ze studentami/doktorantami


• Kontakty z mediami w ramach pracy Rzecznika prasowego:

- przygotowywanie i rozsyłanie informacji prasowych

- pośredniczenie w kontaktach z ekspertami UPL

- odpowiedzi na zapytania mediów w tym wypowiedzi prasowe, telewizyjne, radiowe


• Monitoring mediów

- elektronicznych i drukowanych


• Dokumentacja zdjęciowa i filmowa

- uroczystości i wydarzeń uczelnianych

- tworzenie spotów, filmów uczelnianych m.in.: Kronika Uczelni


• Sklep Promocyjny

- zamówienia, sprzedaż, rozliczenia, faktury


• udostępnianie bezpłatnych materiałów drukowanych oraz celowych materiałów promocyjnych


• Wypożyczanie systemów wystawienniczych

- roll-up, namioty, stojaki reklamowe 
- zarządzanie dostępnymi nośnikami promocyjnymi (stojaki reklamowe, telebimy, bilbordy)

 

• Współorganizacja uroczystości i wydarzeń uczelnianych

- Święto Uczelni, Inauguracja, Promocje Doktorskie, Jubileusze, Dzień Otwarty, Piknik Naukowy


• Zapytania ofertowe na usługi promocyjne, hotelowe, cateringowe

- przygotowywanie opisów do procedur przetargowych z tego zakresu, rejestracja faktur

 

Prace plastyczno-techniczne

- wykonywanie drobrnych prac 

 


 

Zespół Promocji Międzynarodowej


• Pozyskiwanie i obsługa projektów finansowanych przez NAWA zwiększających umiędzynarodowienie Uczelni


• Udział w zagranicznych targach i spotkaniach międzynarodowych


• Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z rekruterami pozyskującymi kandydatów zagranicznych na studia w języku obcym (zawieranie umów, korespondencja, rozliczenia)


• Prowadzenie wstępnej rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia obcojęzyczne (akceptacja dokumentów, przekazywanie ich do dalszego etapu rekrutacji)


• Zagraniczne działania promocyjne (reklama w prasie i reklama outdoor, wizyty w szkołach)


• Prowadzenie profilu uczelni w obcojęzycznych mediach społecznościowych


• Opracowywanie i druk materiałów promocyjnych, informacyjnych w językach obcych
 

 

Zespół Programu Erasmus


• Obsługa Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność”
- umowy bilateralne
- wyjazdy/przyjazdy studentów na część studiów
- wyjazdy/przyjazdy na praktyki
- wyjazdy/przyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
- wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych


• Promocja programu wśród studentów i pracowników Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie oraz uczelni zagranicznych

 

• Współpraca merytoryczna z Narodową Agencją (sprawozdania z działalności, rozliczenia finansowe, wnioski o nowe mobilności)

 

• Współpraca z koordynatorami wydziałowymi

 

• Opieka i działania integracyjne skierowane do zagranicznych studentów programu

Nowe mobilności w fazie organizacji:
• Obsługa Programu Erasmus KA 107 dotyczy krajów poza UE, wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników na część studiów, praktyki, szkolenia, wyjazdy dydaktyczne


• Obsługa Programu CEPUS, dotyczy krajów Europy środkowowschodniej, wyjazdy i przyjazdy pracowników i studentów, projekty naukowe i wyjazdy dydaktyczne