wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Excerpta Veterinaria

« wstecz

 

ISSN 2080-914X

 

Czasopismo publikowane w latach 2002-2013 w celu zaznajomienia czytelnika z życiem oraz pracami naukowymi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zawierające streszczenia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz artykułów badawczych i kazuistycznych, a także tytuły innych publikacji wydanych w trakcie roku poprzedzającego. Czasopismo adresowane do zagranicznych szkół wyższych i instytutów.

 

The journal which was published in 2002-2013 in order to acquaint the reader with the life of the Veterinary Medicine Faculty of the University of Life Science in Lublin, Poland, and with the scientific works done there. The periodical was yearly publication which included summaries of doctoral and habilitation dissertations and experimental and casuistic papers, as well as titles of other publications issued during the proceeding year. It is addressed to foreign colleges and institutes.