foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

20.03.2020

 

Szanowni  Państwo  Studenci – Starostowie lat


Zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora z dnia 18 marca 2020 w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć przystępujemy do realizacji zajęć zgodnie z planem studiów.


Uprzejmie proszę Starostów lat i osoby odpowiedzialne za kontakt ze Studentami o przekazywanie wszystkich materiałów, które Państwo otrzymacie od prowadzących zajęcia, wszystkim osobom ze swojego roku. Zajęcia - wykłady, ćwiczenia audytoryjne i seminaria realizowane będą za pomocą internetu. Prezentacje i opracowania wykładów i ćwiczeń, będziecie Państwo otrzymywać poprzez e-mail grupowy lub na konta indywidualne.


Proszę i zobowiązuję Państwa Starostów do przekazywania otrzymanych materiałów Studentom.


Prowadzący zajęcia będą również sprawdzać postępy Studentów w nauce poprzez odpowiednie ćwiczenia, zadania, testy, przygotowane referaty, prezentacje, itd., określą czas przeznaczony do wykonania poszczególnych zadań. Realizacja zajęć za pomocą internetu powinna odbywać się w godzinach przedstawionych w rozkładach zajęć i musi być udokumentowana (przesyłane e-maile, zrzuty z ekranów).
 

Możecie Państwo kontaktować się z nami telefonicznie lub na e-maila.
       

Dziekan
Prof. dr hab. Izabella Jackowska
 


« wstecz