[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1621 rekordów
[ 1 ]23456 z 65 »
tytul nazwisko ↓ imie Jednostka telefon mail
- - - --- - Brak e-maila
- - - --- - Brak e-maila
mgr Buchlińska-Brzozowska Anna Inspektor Ochrony Danych Osobowych 81-445-60-12
dr Abramowicz Beata Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących 81-528-46-15
dr hab. Adamczuk Małgorzata Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 81-461-00-61 w. 316
mgr inż. Adamek Agnieszka Biuro Zamówień Publicznych 81-445-62-53
mgr Adamus Barbara Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-15
prof. dr hab. Adaszek Łukasz Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 81-528-46-65, 81-528-46-53
prof.dr hab. Anasiewicz Anna Zakład Entomologii - Brak e-maila
prof. dr hab. Andrejko Dariusz Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 81-531-96-49
dr hab. Andruszczak Sylwia Zakład Ekologii Rolniczej 81-445-66-87
dr Angowski Marek Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych 81-461-00-61 w. 198
- Antosiak Paweł Dział Spraw Socjalnych Studentów - Brak e-maila
mgr inż. Archman Maria Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 81-461-00-61 w. 304
prof. dr hab. Arciszewski Marcin Zakład Anatomii Zwierząt 81-445-69-24
dr hab. Arczewska Marta Zakład Biofizyki Molekularnej 81-445-69-05
mgr Atkinson Elżbieta Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-15
prof. dr hab. Babicz Marek Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń 81-445-67-16
mgr inż. Baciurn Iwona Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 81-524-81-15
prof. dr hab. Badora Aleksandra Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych 81-445-65-77
mgr Badurowicz Ewa Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego 81-531-96-97
prof. dr hab. Balicki Ireneusz Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt 81-528-46-84
mgr inż. Baltyn Monika Biblioteka Gł. - Oddział Czytelni 81-445-62-46
mgr Bałdyga Małgorzata Biuro Płac 81-445-67-58
mgr Bałdyga Małgorzata Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 81-445-67-58
[ 1 ]23456 z 65 »