Menu

14.02.2020
  Ruszyły zapisy do trzeciej edycji programu edukacyjnego Siemensa „Inżynierki 4.0”, skierowanego do studentek uczelni technicznych. Program jest szansą na nawiązanie wartościowych kontaktów biznesowych, a nawet uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach branży przemysłowej dla najlepszych studentek. Ubiegłoroczne laureatki zostały m.in. panelistkami Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Podczas warsztatów ogłoszony zostanie też konkurs, w którym uczestniczki będą mogły wygrać certyfikowane szkolenia w firmie KUKA oraz mentoring w Siemensie. W ramach programu na uczestniczki czekają warsztaty prowadzone przez członków Zarządu Siemens oraz ekspertów z zakresu technologii przemysłowej. Dla studentek, które ukończą cały program, przewidziana jest możliwość
14.02.2020
  Jumpstarter to projekt dla osób posiadających pomysł na innowację na początku swojej drogi. Dedykowany jest dla studentów oraz młodych pracowników naukowych.
17.11.2019
  
Tu realizowany jest projekt: 
nr POWR.03.05.00-00-Z232/17  
pn. 
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”
 
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  [ STRONA PROJEKTU
 Zapi
14.11.2019
   
12.02.2020
24.09.2019
Studenci, absolwenci i naukowcy uczelni poszukują wsparcia ich rozwoju naukowego i zawodowego. Jednym z narzędzi pomocy jest dobry program stypendialny. Jako Fundacja od ponad 10 lat aktywnie działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o  programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzimy portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadziliśmy ponad 11 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.
05.02.2020
Rozpoczęła się 7. edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR, organizowanego w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Skierowany jest do uczniów szkół średnich i studentów z całej Polski, którzy do 4 marca w ramach pierwszego etapu mogą wypełnić test online. 
Jest to dobry moment dla  studentów aby rozpocząć  zdobywanie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Test online dostępny jest na stronie:
  http://odpowiedzialnybiznes.pl/lob/konkurs-csr/.