Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Studenckie Koło Naukowe Architektury Krajobrazu

« wstecz

 

 

Opiekunem koła naukowego jest dr inż. arch. Małgorzata Sosnowska 
Zakład Architektury Krajobrazu
Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

 

Główne założenia i cele Studenckiego Koła Naukowego Architektury Krajobrazu:

 • Pogłębianie wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego oraz pokrewnych dziedzin.
 • Współpraca z organizacjami związanymi  z architektura krajobrazu  w kraju i za granicą.
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi 
 • Organizowanie wyjazdów w celu poznania realizacji krajowych i zagranicznych z dziedziny architektury krajobrazu.
 • Gromadzenie materiałów z dziedziny architektury krajobrazu, małej architektury itp.
 • Ocena walorów krajobrazowych. Sporządzanie inwentaryzacji oraz dokumentacji wybranych terenów w regionie Lubelszczyzny oraz terenów z których pochodzą członkowie Koła.
 • Poznanie historii regionalnej małych miejscowości regionu Lubelszczyzny
 • Ułatwienie zainteresowanym studentom dostępu do fachowej literatury krajowej i zagranicznej
 • Uczestnictwo w konkursach , warsztatach, sympozjach i konferencjach z dziedziny architektury krajobrazu.
 • Poznanie i ćwiczenie technik podania graficznego projektów z zakresu architektury krajobrazu, małej architektury, planowania przestrzennego itp.
 • Poznanie i doskonalenie współczesnych technik komputerowych wykorzystywanych w projektowaniu

 

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Architektury Krajobrazu:

 • Udział członków koła w XL Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych pt. "Koła Naukowe szkołą twórczego działania", w Olsztynie, w dniach 6-8 Maj 2011. Za przedstawiony referat studenci otrzymali wyróżnienie.   [FOTOGRAFIA]
 • Członkowie koła wzięli udział w Pierwszych Studenckich Warsztatach Projektowych „Jutro Nałęczów” zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Jutro Nałęczów” i Uzdrowisko Nałęczów S.A. Warsztaty odbyły się w dniach 18 -21. 05.2011 w Nałęczowie. Wykonane podczas warsztatów projekty zostały w październiku 2011 zaprezentowane na wystawie w atrium SPA Nałęczów. Planowana jest również wystawa projektów w holu budynku Agro II na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, oraz na Politechnice Wrocławskiej.
 • W ramach Koła Naukowego Architektury Krajobrazu działała Sekcja Rysunku Malarstwa i Fotografii Krajobrazowej. Członkowie koła realizowali w sekcji działania twórcze z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, rzeźby i mozaiki, brali udział w plenerach twórczych m.in. w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie, oraz organizowali wystawy swojej twórczości. Od 2010 r. sekcja ta przekształciła się w odrębne Koło Naukowe.