Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Studenckie Koło Naukowe Biologów

« wstecz

 

 

 

Działalność naukowa studentów Wydziału Ogrodniczego w Kole Biologów rozpoczęła się z wielkim entuzjazmem w roku akademickim 1978/79 i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
Studenci prowadzą badania biologii kwitnienia, zapylania, nektarowania, pylenia oraz efektywności zapylania różnych gatunków roślin. 
Tradycją i dowodem  wytrwałej pracy jest udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz uzyskiwane nagrody (m.in. na Międzynarodowej Konferencji SKN we Wrocławiu). Wielu członków Koła zatrudnionych jest w różnych krajowych placówkach badawczych. 


Praca w Kole poza doświadczeniem naukowym stwarza również okazję do wspólnych spotkań i nawiązania kontaktów towarzyskich, mile wspominanych po latach.


Studentów chętnych do współpracy Zapraszam

 

Opiekun naukowy
Prof. dr hab. Bożena Denisow

 

Prezes: Karolina Tymoszuk

Wiceprezes: Jacek Jachuła

 

Kontakt:

 

Katedra Botaniki, ul. Akademicka 15, Agro I, p. 317c
tel. 81/ 445 66 15
mail: bozena.denisow@up.lublin.pl

mail: sknbiologow@gmail.com

 

 

 

  W sadzie jabłoniowym w Puławach, 1983 rok

 

    

Paula Poleszak podczas obserwacji dynamiki kwitnienia oraz oblotu przez owady miodunki (Pulmonaria obscura L.) w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie

 

Anna Jeżak podczas obserwacji w terenie badań

 

Sebastian Antoń podczas obserwacji mikroskopowych

 

 Owady wykorzystujące pożytek w kwiatach: miodunki (Pulmonaria obscura L.), wierzbówki kiprzycy (Chamaenerion angustifolium L.) oraz słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.)

 

 

Pszczoła miodna zbierająca pożytek z kwiatów Knautia arvensis

 

 

 

Obiekty badawcze: obserwacje dynamiki kwitnienia wierzbówki kiprzycy (Chamaenerion angustifolium L.)

i miodunki (Pulmonaria obscura L.) oraz obserwacje nektarowania słonecznika bulwiastego

(Helianthus tuberosus L.)

 

 

 

 VIII Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców, Gdańsk 27-28 czerwca 2013 r. Wyniki badań prezentują: Karol Milaniuk, Justyna Korczyńska i Jacek Jachuła

 

 

  

 I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych

„Wkraczając w świat nauki 2014”, Wrocław 11-12 września 2014 r.

Wyniki badań prezentują: Karol Milaniuk i Karolina Tymoszuk.

 

 

       12 marca 2015 dzień otwarty Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

 

 21-22 marca 2015 VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, członkowie Koła zaprezentowali poster pod tytułem: Insects visitors and breeding system of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)

 

 09, 16, 23 stycznia 2015 oraz 18, 25 maja i 1 czerwca 2015 zajęcia dla dzieci w ramach wolontariatu studenckiego programu PROJEKTOR pod tytułem: „Tajemnice przyrody” i „Co w trawie piszczy?”   w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie

 

 

14 czerwiec 2015 Festyn Ziołowo-Miodowy „Lubelskie Pachnące Ziołami” w Muzeum Wsi Lubelskiej      w Lublinie zorganizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Ogrodników

 

 

  18-19 czerwca 2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia” zorganizowana z okazji 45-lecia Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, członkowie Koła zaprezentowali dwa postery pod tytułem: Aspects of flowering ecology in Pulmonaria obscura L. (Boraginaceae) oraz Blooming biology of Helianthus tuberosus L. (Asteraceae).

 

 

      19-25 września 2015 XII Lubelski Festiwal Nauki „Nauka drogą do Nobla”, członkowie Koła wykonali dwa projekty pod tytułem: „Stwórz mieszkanie dla owada” oraz „Tajemnice wnętrza komórki roślinnej”.

 

 

 

<<więcej o nas>>

 

 

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 

 1. Marosz A., 1996. Wartość użytkowa 8 gatunków głogu (Crataegus L.). Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Wrocław 15-16 maja : 61
 2. Mazurek M., 2000. Dynamika kwitnienia i oblot przez pszczołę miodną drzew ewodii aksamitnej, V Międzyn. Konf. SKN, Wrocław 17-18 maja : 110.
 3. Kieszko M., 2000. Biologia kwitnienia i wydajność pyłkowa sumaka (Rhus typhina L.), V Międzyn. Konf. Studenc. Kół Nauk., Wrocław 17-18 maja : 111.
 4. Szklanowska K., Bożek M., Strzałkowska M., Kieszko M., 2001. Kwitnienie, oblot i pożytek pyłkowy sumaka. Pszczeln. Zesz. Nauk., 43, XXXVIII Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy 13-14 marca : 93-94.
 5. Strzałkowska M., 2000. Biologia kwitnienia i wartość pożytkowa drzew kasztanowca (Aesculus L.). Studia Biologiczne, cz. B. Flora. Praca zbiorowa pod red. prof. K. Latowskiego, Koło Naukowe Przyrodników UAM Poznań : 37-41.
 6. Figlarski M., Strzałkowska M., 2001. Biologia kwitnienia i wartość pszczelarska maku wschodniego (Papaver orientale L.) i pozłotki kalifornijskiej (Eschscholtzia californica Cham.). VI Międzyn. Konf. Studenckich Kół Naukowych, Wrocław 17-18 maja : 147.
 7. Mitura K., 2000. Biologia kwitnienia i pylenie rutewki (Thalictrum L.). Studia Biologiczne, cz. B. Flora. Praca zbiorowa pod red. prof. K. Latowskiego, Koło Naukowe Przyrodników UAM Poznań : 33-36.
 8. Wrzosek E., 2006. Dynamika kwitnienia i oblot przez owady dwóch gatunków czarnuszki Nigella L. -  (Dynamic of blooming and insects visits on two Nigella species) Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. 11-12. maj Wrocław, Polska: 155. Praca otrzymała II nagrodę.
 9. Denisow B. Konikowska D., 2006. Pollen production in some ornamental perennials of the genus Paeonia L. in the year 2005. International Apicultural Scientific Conference in centenary of J Dzierżon’s death, 25-26 April Puławy, Poland: 160-161
 10. Konikowska D., 2006. Pożytek pyłkowy kilku gatunków z rodzaju Paeonia L. (The pollen flow from some species from genus Paeonia  L). Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. 11-12 maj Wrocław, Polska: 158
 11. Denisow B., Chudy M., 2008. Kwitnienie i oblot przez owady kilku gatunków z rodziny Dipsacaceae w roku 2007. XLV Nauk. Konf. Pszczelarska, Puławy 11-12 marca: 137-138.