Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Studenckie Koło Naukowe Ekologów

« wstecz

Studenckie Koło Naukowe Ekologów powstało w październiku 1996 roku i działało przy Katedrze Ekologii Ogólnej przez kilka lat pod opieką Prof. dr hab. Iwo Wojciechowskiego. Przedmiotem badań Koła w tym okresie były ekologiczne podstawy funkcjonowania ekosystemów wodnych w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz ekosystemów torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym. Wyniki prowadzonych przez studentów badań zamieszczone zostały w Planach Ochrony obu Parków Narodowych.

Pod koniec lat 1990. Koło zawiesiło działalność. Reaktywowane zostało w 2003 roku, a od 2006 roku opiekunem naukowym Koła jest dr Magdalena Pogorzelec.

Studenckie Koło Naukowe Ekologów zrzesza obecnie studentów z Wydziału Ogrodniczego oraz Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, kierunku Ochrony Środowiska, Zarząd Koła tworzą: Przewodnicząca Koła Dorota Falkiewicz wiceprzewodnicząca – Irena Bil, oraz Joanna Wojciechowska i Piotr Jabłoński.

Głównym celem Studenckiego Koła Naukowego Ekologów jest poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, zasadach jego funkcjonowania i o jego ochronie oraz prawidłowym kształtowaniu, a także prowadzenie naukowych badań środowiska przyrodniczego w celach poznawczych, aplikacyjnych i w celu nabywania umiejętności badawczych. Działalność Koła skupia się także na promowaniu szeroko rozumianej problematyki proekologicznej w społeczeństwie oraz rozwijaniu ogólnej wiedzy i umiejętności studentów. Cele te realizowane są przez samokształcenie w oparciu o studiowanie, referowanie i dyskutowanie piśmiennictwa specjalistycznego, podejmowanie własnych inicjatyw badawczych i projektowych oraz współpracę z odpowiednimi instytucjami. W ramach zdobywania umiejętności praktycznych w badaniach terenowych odbywają się naukowe sesje terenowe oraz obozy szkoleniowe. Studenci biorą również udział w miesięcznych praktykach dyplomowych organizowanych przez Katedrę Ekologii Ogólnej, gdzie prowadzą oryginalne badania flory torfowisk oraz funkcjonowania zbiorników wodnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Wyniki badań są przez Członków Koła prezentowane corocznie na konferencjach i międzynarodowych seminariach kół naukowych organizowanych przez wyższe uczelnie naszego kraju.