Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Studenckie Koło Naukowe Sztuki

« wstecz

 

       Studenckie Koło Naukowe Sztuki powstało z inicjatywy studentów Kierunku Architektury Krajobrazu w 2011 r. Początkowo istniało pod nazwą SKN Malarstwa, Rysunku i Mozaiki Artystycznej. Opiekunem i jednocześnie wykładowcą z dziedziny sztuk plastycznych jest dr sztuki Paulina Hortyńska. 

     Spotkania odbywają się raz w tygodniu, gdzie studenci usprawniają swój warsztat artystyczny praktykując rysunek,  malarstwo, oraz mozaikę. Swoje prace prezentują na wystawach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy, na terenie Uczelni, oraz w Galeriach lubelskich Domów Kultury. Liczne obrazy młodych artystów zdobią pomieszczenia budynków UP, jak i znajdują uznanie w prywatnych  kolekcjach pracowników Uczelni.

Studenci wspólnie wybierają się na różnego rodzaju wernisaże artystyczne i wystawy w Galeriach Sztuki, oraz chętnie biorą udział w licznych konkursach plastycznych.        

Studenci wspólnie wybierają się na różnego rodzaju wernisaże artystyczne i wystawy w Galeriach Sztuki, oraz chętnie biorą udział w licznych konkursach plastycznych.        

    W okresie letnim organizowane są wyjazdy plenerowe ze studentami, którzy rozwijają tam umiejętności rysunkowe i malarskie zdobyte podczas całego roku nauki. Praktykujemy malarstwo sztalugowe, stosując technikę farby olejnej i akwareli, rysunek uwzględniając wszelkie możliwe techniki, oraz elementy fotografii krajobrazowej, jako fotograficzną dokumentację i prezentację krajobrazu.

 

      Założeniem pleneru jest wykształcenie u studenta indywidualnych umiejętności postrzegania i rejestrowania obiektów i zjawisk będących w otoczeniu człowieka, stosując różne techniki plastyczne. Budowanie przedstawień krajobrazowych w dwóch i trzech planach obrazu, uwzględniając wielorakie składniki wizualne krajobrazu. Działanie barwą i fakturą w przestrzeni, analizując kolorystykę i materię obiektów krajobrazowych w szacie letniej. Budowanie głębi w obrazie poprzez zróżnicowanie wielkości plamy barwnej, oraz stosowanie odpowiedniej gamy kolorystycznej. Studium zjawiska światła w naturze o różnych porach dnia, przez analizę cienia rzucanego na sąsiadujące, różnokształtne obiekty i płaszczyznę podłoża. Stosowanie światłocienia dla budowania brył w środowisku  naturalnym i zurbanizowanym.

 

                                                                                                                                             18.09.2019 
Podczas tegorocznego XVI Lubelskiego Pikniku Naukowego, Studenckie Koło Naukowe Sztuki, pod kierunkiem dr sztuki Pauliny Hortyńskiej zorganizowało malarski happening. Z zaciekawieniem i ochotą wiele osób zaangażowało się w nowatorski projekt artystyczny „Action painting – śladami Pollocka”. Swoje umiejętności plastyczne można było sprawdzić malując obraz w technice tzw. drippingu, czyli wylewania farby prosto z puszki na płótno. Nietypowy sposób komponowania obrazu wywołał w uczestnikach entuzjazm, dużo zabawy i śmiechu. Dzieci i dorośli wspólnie tworzyli abstrakcyjne, kolorowe kompozycje, zainspirowane malarstwem Jacksona Pollocka – artysty, przedstawiciela ekspresjonizmu abstrakcyjnego, tworzącego w latach 50’tych XX wieku, w Stanach Zjednoczonych. Ekspresja i spontanicznie wyrażony gest malarski charakteryzuje te barwne i energetyzujące prace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy obejrzenia relacji z warsztatów, na których uczestnicy SKN Sztuki ozdabiali gęsie wydmuszki metodą decoupage. (proszę nacisnąć poniższe zdjęcie w celu przekierowania na artykuł i relację zdjęciową z warsztatów)

 

 

Świąteczne klimaty - zapraszamy do obejrzenia relacji z warsztatów, na których uczestnicy SKN Sztuki tworzyli świąteczne kartki (proszę nacisnąć poniższe zdjęcie w celu przekierowania na artykuł i relację zdjęciową z warsztatów)

 

 

Plener 2011 odbył się w Kazimierzu Dolnym:
 

 

          Efektem realizacji zajęć plastycznych jest osiągnięcie przez studentów sprawności manualno-warsztatowej umożliwiającej tworzenie szkiców i projektów rysunkowych. Każdy z nich potrafi później wykorzystać te umiejętności przy realizowaniu wspólnych projektów przestrzennych, oraz wie jak działać w sposób przedsiębiorczy w grupie. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu jest możliwością rozwoju indywidualnych zainteresowań artystycznych i pogłębienia ogólnej wiedzy o sztuce. Uczy abstrakcyjnego myślenia i wiedzy o mechanizmach percepcji wizualnej. Twórczość rozwija wyobraźnię i wrażliwość. Umożliwia wyrażenie siebie w kreatywnym działaniu artystycznym, umożliwiającym samorealizację, oraz dążenie do spełnienia się jako osobowość artystyczna.

 

  

          Koło proponuje zajęcia z dziedzin sztuki takich jak: Rysunek, Malarstwo, Mozaika Artystyczna

Umożliwiamy poznanie różnych technik z tych dziedzin:

  • rysunek – ołówek, węgiel, piórko, tusz, sepia, itp. Pogłębiamy swoją wiedzę na temat technologii malarstwa,
  • przygotowanie blejtramu – nakładanie gruntu i kleju na podobrazie, naciąganie płótna na krosna, stosowanie sykatyw i fiksatyw,
  • poznajemy koło barw, zasady zależności barw i ich temperaturę,
  • poznajemy ogólne zasady kompozycji.
     

AKTUALNOŚCI

Spotkania SKN Sztuki odbywają się raz w tygodniu w budynku CIW UP w Lublinie zlokalizowanego przy ulicy Głębokiej 28, w każdy czwartek w godzinach 16-20.

 

KONTAKT: 

dr sztuki Paulina Hortyńska: phortynska@yahoo.com

Mgr inż. arch. kraj. Natalia Kot: natalia.b.kot@gmail.com - doktorantka Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu CIW p. 314