Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Koło Naukowe Menedżerów Ogrodnictwa

« wstecz

Studenckie Koło Naukowe Menedżerów Ogrodnictwa kontynuuje działalność Koła Naukowego Ekonomistów Ogrodnictwa, które powstało w 1996 roku przy Katedrze Ekonomiki Ogrodnictwa. Opiekunem naukowym Koła był wówczas mgr Marek Stańczak. W 2001 roku działalność Koła została zawieszona, a 28 kwietnia 2010 roku reaktywowana pod nową nazwą Koło Naukowe Menedżerów Ogrodnictwa. Obecnie opiekunem Koła jest dr inż. Wioletta Wróblewska. Zarząd Koła tworzą: Bartosz Balcer – prezes, Justyna Wolanin –vice prezes, Agnieszka Wawszczak- sekretarz, Agnieszka Kisiel – skarbnik.

 

Cele działalności koła są następujące:

 

 1. Pogłębianie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej z zakresu Ogrodnictwa;
 2. Rozwijanie współpracy z otoczeniem biznesowym z zakresu Ogrodnictwa;
 3. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie procesów zachodzących na różnych płaszczyznach rynków ogrodniczych;
 4. Wspieranie pracy naukowej i badawczej w środowisku studenckim;
 5. Popularyzacja indywidualnych osiągnięć Członków Koła;
 6. Praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej i prowadzenia działalności gospodarczej;
 7. Integracja środowiska studenckiego i naukowego;
 8. Promowanie Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa, Wydziału Ogrodniczego oraz Uczelni. Koło realizuje swoje cele poprzez m.in. przez organizowanie spotkań, dyskusji oraz poznawczych wyjazdów krajowych i zagranicznych (do wyróżniających się gospodarstw, grup producentów, przedsiębiorstw ogrodniczych itp.). Działalność Koła skupia się również na nawiązywaniu kontaktów i współpracy z firmami oraz innymi organizacjami i instytucjami, podejmowaniu i prowadzeniu przez Członków Koła prac badawczych z zakresu ekonomiki ogrodnictwa i zarządzania przedsiębiorstwem ogrodniczym.

 

 

Lista członków:

 

 1. Balcer Bartosz
 2. Bagłaj Barbara
 3. Gołofit Radosław
 4. Kendzierska Sylwia
 5. Kisiel Agnieszka
 6. Kozyra Karolina
 7. Penkala Alicja
 8. Popławska Żaneta
 9. Potębska Justyna
 10. Rudzki Paweł
 11. Smyk Paulina
 12. Wawrów Arkadiusz
 13. Wawszczak Agnieszka
 14. Włodarczyk Michał
 15. Wolanin Justyna