Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Studenckie Koło Naukowe Ogrodników

« wstecz

Studenckie Koło Naukowe Ogrodników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powstało w 1964 roku z inicjatywy studentów ówczesnej specjalizacji ogrodniczej na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie oraz prof. dr hab. Stanisława Zaliwskiego. W ramach Koła Naukowego Ogrodników wyodrębniono sekcje tematyczne: sadowniczą, warzywniczą, roślin ozdobnych i ogólną.

 

Pierwszym opiekunem był doc. dr hab. Tadeusz Zderkiewicz, który pełnił tą funkcję w latach 1964-1971. Następnymi opiekunami byli: prof. dr hab. Janusz Lipecki (1972-1975), prof. dr hab. Jan Dyduch (1975-1990), dr hab. Zenia Michałojć, prof. nadzw. AR (1990-1998), dr Paweł Szot (1998-2008), dr Mariusz Szmagara, a obecnie: dr hab. Katarzyna Dzida

 

Dzień Otwartych Drzwi - marzec 2010
Dzień Otwartych Drzwi - marzec 2009
  
  

 

Pracą i działalnością SKNO kieruje zarząd na czele z prezesem, który wybierany jest corocznie spośród studentów należących do Koła podczas zebrania sprawozdawczo- wyborczego. Pierwszym prezesem KNO był Tadeusz Mitrut. Kolejnymi prezesami byli: Andrzej Kramer, Janusz Kalbarczyk, Edward Borowski, Stanisław Plecha, Marian Narej, Mieczysław Wiłkowicz, Bronisław Kuleszyński, Piotr Ogorzały, Stanisław Pytlik, Adam Domański, Andrzej Lewczuk, Anna Szyć, Janusz Suszyna, Robert Sitek, Kinga Słomińska, Grzegorz Lewandowski, Arkadiusz Chudzik, Tomasz Szadowski, Monika Jaroszuk, Anna Smolińska, Agnieszka Grzegorczyk, Tomasz Iwanow, Angelika Gromaszeki Anna Tylus. Obecnie funkcję prezesa sprawuje Maciej Gibuła, a zastępcą jest Anna Chachaj. Obecnie funkcję prezesa SKNO sprawuje Maciej Gibuła, a zastępcą jest Anna Chachaj.
 Ocenia się że średnio 5-10% studentów Wydziału Ogrodniczego jest zaangażowanych w pracę Koła, które prowadzi działalność naukową, dydaktyczno-popularyzatorską i kształceniową.

 

Działalność naukowa polega na włączaniu się w badania prowadzone przez zakłady i katedry Wydziału Ogrodniczego. Wymiernym efektem tej pracy jest gromadzenie materiałów pod nadzorem opiekunów, którymi z reguły są pracownicy naukowi Wydziału. Uzyskane materiały są opracowywane i stanowią przedmiot referatów prezentowanych na Konferencjach Studenckich Kół Naukowych. Od lat Studenckie Koło Naukowe Ogrodników niemal co roku uczestniczy w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu. Prezentowane prace zawsze zajmują punktowane miejsca lub są wyróżniane.

 

Wystawa kompozycji i stroików Bożonarodzeniowych 2008:


    
   


Działalność dydaktyczno-popularyzatorska realizowana jest przez różne formy prezentacji osiągnięć nauk ogrodniczych. Wykłady przedstawiają uznane autorytety naukowe oraz producenci. Studenci dzielą się także swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas praktyk zagranicznych, na które wyjeżdżają bardzo licznie. W minionym okresie zorganizowano między innymi cykl wykładów prowadzonych przez członków Lubelskiego Klubu Bonsai. Studenci uczestniczyli także w warsztatach dla miłośników japońskiej sztuki bonsai.

 

Członkowie SKNO dużo pracy i czasu poświęcają organizacji wystaw kompozycji z żywych oraz suszonych roślin, a także dekoracjom okolicznościowym i stroikom świątecznym, które zawsze są okazją do rozszerzania i utrwalania wiedzy z różnych dziedzin ogrodnictwa. W minionym dziesięcioleciu tradycją stały się cyklicznie organizowane wystawy kompozycji i stroików świątecznych organizowane przed Świętami Bożego Narodzenia oraz kwiatów wiosny i kompozycji Wielkanocnych.

W 2008 roku podczas wystawy kompozycji i stroików Bożonarodzeniowych swoje prace prezentował znany florysta Piotr Marzec, który zgodził się przyjąć zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Ogrodników, Przeprowadził on także pokaz układania kompozycji świątecznych oraz omówił najnowsze trendy.
 

Lubelski Festiwal Nauki 2010:

 

 

 

Studenci zawsze wykazują się dużym zaangażowaniem i ogromnymi zdolnościami artystycznymi. Dzięki udziałowi w warsztatach i pokazach florystycznych zdobywają wiedzę jak należy układać i prezentować kwiaty jak również znajomość najnowszych trendów we florystyce. Prace Koła były przedstawiane poza uczelnią, między innymi w styczniu 1995 roku zorganizowano wystawę w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu pt. ”Kompozycje z suszonych roślin”, wiosną 2001 roku studenci w ramach Kozienalii, zorganizowali pokaz układania kompozycji z żywych kwiatów i przedstawiali wykonane przez siebie obrazy z materiału roślinnego. W ostatnim okresie członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ogrodników swoje prace prezentowali między innymi na: IV Targach Ogrodniczych Eden 2008, które odbyły się w hali MTL w Lublinie. Uczestnicząc w popularyzacji wiedzy ogrodniczej dla mieszkańców Lublina, prezentowali także kompozycje z kwiatów ciętych oraz roślin cebulowych kwitnących wiosną. Członkowie SKNO brali udział w towarzyszących targom IV Mistrzostwach Florystycznych Województwa Lubelskiego, wykonane prace zostały wyróżnione nagrodą. Prezentowali swoje prace na Lubelskim Festiwalu Nauki i Dniu Otwartych Drzwi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Dużym zainteresowaniem członków Koła cieszą się też wycieczki do przodujących zakładów ogrodniczych, na wystawy i pokazy florystyczne między innymi w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Aalsmeer i Amsterdamie.

Członkowie SKNO mają do swojej dyspozycji pomieszczenie przy ul. Króla St. Leszczyńskiego 58, które jest miejscem spotkań i pracownią artystyczną.

 

Praca w Kole daje jego członkom możliwość wykazania się pomysłowością, aktywnością, pomaga w poszukiwaniu i zdobywaniu wiedzy, oraz propaguje tą wiedzę w środowisku akademickim. Działalność Studenckiego Koła Naukowego Ogrodników jest możliwa dzięki życzliwości i wsparciu Władz Wydziału i Uczelni.