Menu

Kontakt

« wstecz

DZIAŁ KOMUNIKACJI I WYMIANY AKADEMICKIEJ

BIURO WYMIANY AKADEMICKIEJ  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie
 
mgr Izabela WOLSKA
Koordynator Biura Wymiany Akademickiej
Koordynator Programu ERASMUS+
specjalista
e-mail:  izabela.wolska@up.lublin.pl
tel.: +48 81 445 65 73
III piętro, pokój 309 
 
BIURO PROGRAMU ERASMUS+ 
 
 
mgr inż. Jerzy HORBOWSKI-ZARANEK
studenci, pracownicy przyjeżdżający (kraje UE, spoza UE)
starszy specjalista
e-mail: jerzy.horbowski@up.lublin.pl
tel.: +48 81 445 62 38
III piętro, pokój 309
 
mgr Dominika WIŚLIŃSKA
studenci wyjeżdżający (kraje UE)
starszy referent
tel.: +48 81 445 65 80
III piętro, pokój 309
 
mgr inż. Anna DĘBSKA 
pracownicy wyjeżdżający (kraje UE, spoza UE)
specjalista
tel.: +48 81 445 65 80
III piętro, pokój 309
 
 
 

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ I PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

 

e-mail: wymiana.akademicka@up.lublin.pl

 

dr inż. Małgorzata CEGIEŁKO 

e-mail: malgorzata.cegielko@up.lublin.pl

tel.: + 48 81 445 60 15

I piętro, pokój 107

 

dr Milena JAREMEK 

e-mail: milena.jaremek@up.lublin.pl

tel.: + 48 81 445 62 36

I piętro, pokój 107