[ MENU DODATKOWE ]


Warto studiować z nami!

« wstecz

 

 

Praktyczne wykształcenie

 

 


Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej uczelni, która rozwija dydaktykę oraz prowadzi badania naukowe w trzech kluczowych dla człowieka obszarach: 

 • techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności; 
 • kształtowanie i ochrona środowiska życia człowieka;
 • zdrowie, zdrowy styl życia.

 

 

 

 

 

Tradycje uniwersyteckie sięgają 1944 roku. Wieloletnie doświadczenie łączymy z ciągłą aktualizacją wiedzy w oparciu o wymagania stawiane przez rynek pracy i zmieniającą się gospodarkę. Kształcimy studentów w ramach 34 kierunków na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.   Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe oraz nowoczesne metody nauczania dają gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie. 

 

 

Nacisk na sprawdzanie wiedzy w praktyce


 

 

 • nowoczesne programy nauczania przygotowywane są w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji 
 • dla każdego kierunku studiów zapewniamy obowiązkowe praktyki studenckie, a także możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach ponadprogramowych;
 • organizujemy obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe oraz oferujemy możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania);
 • w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera uczelniane Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji

 

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych programach wymiany studentów (m.in. MOSTAR, ERASMUS). Podpisaliśmy umowy z kilkudziesięcioma uczelniami zagranicznymi.  

 

 

Wspieramy studentów w rozwijaniu pasji i zainteresowań

 

 

 

 

 • naukowych: aktywnie działające koła naukowe, możliwość udziału w zagranicznych konferencjach i programach stypendialnych 
 • społecznych: realizacja ciekawych projektów w samorządzie studenckim, współpraca z miesięcznikiem studenckim i kwartalnikiem uczelnianym
 • sportowych: Akademicki Związek Sportowy, nowoczesne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu z salami aerobowymi, siłownią, pływalnią, ścianką wspinaczkową 
 • artystycznych: tanecznych i wokalnych w ramach zespołu pieśni i tańca i chóru uniwersyteckiego

 

 

Inwestujemy w przyszłość 

 

 

 

[ więcej na temat inwestycji i nowych budynków ]

 

Cały czas rozwijamy swoją bazę lokalową, m.in. przy wykorzystaniu funduszy UE. Podejmowane inwestycje jak np. budowa biblioteki czy Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej mają na celu zapewnienie studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy.  

 

 

 

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

 

 

Podejmujemy inicjatywy ułatwiające studiowanie osobom niepełnosprawnym. Baza dydaktyczna wyposażona jest w szereg udogodnień, jak windy i podjazdy, organizowane są specjalne zajęcia rehabilitacyjne, zapewnamy wsparcie psychologa.  Dostosowaliśmy stronę uczelni do potrzeb osób słabo widzących - możliwe jest jej odczytywanie w wysokim kontraście.

 

W uczelnianym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym prowadzimy bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne na siłowni, sali fitness oraz pływalni - studenci i doktoranci mogą w nich uczestniczyć na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności. Udostępniamy również punkt informacyjno-konsultacyjny dla studentów niepełnosprawnych, w którym mogą oni uzyskać pomoc (informowanie o istniejących funduszach i środkach wsparcia, porady itp.)  Zapraszamy na stronę internetową  www.niepelnosprawni.up.lublin.pl   

 

 

 Doskonałe warunki do uprawiania sportu

 

 

 

 

Nowoczesne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu oferuje wiele możlowości do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego, treningi Akademickiego Związku Sportowego oraz indywidualne ćwiczenia mogą odbywać się m.in.: na pływalni (połączonej z aquaparkiem), salach aerobowych, siłowniach, salach fitness, tanecznych i sportów walki, ściance wspinaczkowej, halach sportowych. Studenci zainteresowani rozwojem umiejętności jazdy konnej mogą korzystać z uczelnianego ośrodka hipicznego. Uczelnia posiada również Stację Dydaktyczną i Żeglarską nad Jeziorem Piaseczno.