[ MENU DODATKOWE ]


Związki Zawodowe

« wstecz

 

 

 
Zarząd ZNP Pracowników UP w Lublinie
20-950 Lublin ul. Akademicka 13
 
Prezes

prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

nr tel. 81 445 60 86

 

Sekretariat p. 475 w budynku Zootechniki (rektorat)
tel 081 445 69 79
Elzbieta Lucjan e-mail: elzbieta.lucjan@up.lublin.pl

 
 
***
 
ZNP Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki
00-389 Warszawa ul. Smulikowskiego 6/8
Tel/fax 022 318-92-98, 022 318-92-32
 
 

 

NSZZ „Solidarność”
Organizacja Zakładowa w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Komisja Uczelniana
Przewodniczący: mgr inż Roman Lalak
Sekretariat - Małgorzata Kosior, p. 431 w budynku Zootechniki
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 4456682, e-mail: komisja.solidarnosc@up.lublin.pl
 
Organizacyjne strony internetowe:
Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” www.solidarnosc.org.pl
Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.org.pl/lublin/
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.org.pl/~ksn/