wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Towarzystwa naukowe

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII ROLNICZEJ W LUBLINIE

« wstecz

[Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej]
 

ZARZĄD ODDZIAŁU W LUBLINIE

 ul. Głęboka 28, 20-612 LUBLIN

 

Prezes: Prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, profesor zwyczajny

e-mail: edmund.lorencowicz@up.lublin.pl

Wiceprezes: Prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański, profesor zwyczajny

e-mail: bohdan.dobrzanski@up.lublin.pl

Skarbnik: Dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, profesor uczelni

e-mail: artur.kraszkiewicz@up.lublin.pl

Sekretarz: Dr hab. inż. Renata Różyło, profesor uczelni

e-mail: renata.rozylo@up.lublin.pl

Członek: Prof. dr hab. Sławomir Kocira, profesor zwyczajny

e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl

Członek: Dr hab. inż. Zbigniew Kobus, profesor uczelni

e-mail: zbigniew.kobus@up.lublin.pl

Członek: Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, profesor uczelni

e-mail: joanna.szyszlak@up.lublin.pl

 

 

 

KONFERENCJE I SYMPOZJA

Międzynarodowe Sympozjum FMPMSA 2021

 

LISTA CZŁONKÓW

 

 1. Prof. dr hab. Andrejko Dariusz
 2. Mgr inż. Batyra Henryk
 3. Dr hab. inż. Borusiewicz Andrzej
 4. Prof. dr hab. Bzowska Małgorzata
 5. Mgr inż. Caban Jacek
 6. Prof. dr hab. Dobrzański Bohdan
 7. Dr inż. Dudziak Agnieszka
 8. Prof. dr hab. Dziki Dariusz
 9. Dr inż. Figurski Jarosław
 10. Prof. dr hab. Gładyszewska Bożena
 11. Dr hab. inż. Głuski Tadeusz
 12. Dr hab. inż. Gugała Marek
 13. Dr hab. inż. Guz Tomasz
 14. Prof. dr hab. Hanusz Zofia
 15. Prof. dr hab. Horabik Józef
 16. Dr hab. inż. Juściński Sławomir
 17. Dr hab. inż. Kachel Magdalena, profesor uczelni
 18. Dr inż. Kapela Krzysztof
 19. Dr hab. inż. Kobus Zbigniew, profesor uczelni
 20. Prof. dr hab. inż. Kocira Sławomir
 21. Prof. dr hab. Komsta Henryk
 22. Dr hab. inż. Koszel Milan
 23. Prof. dr hab. Kowalczuk Józef
 24. Dr inż. Kowalczyk-Juśko Alina
 25. Dr inż. hab. Kraszkiewicz Artur
 26. Mgr inż. Krawczuk Anna
 27. Dr hab. inż. Kulig Ryszard, profesor uczelni
 28. Dr hab. Kuna-Broniowska Izabela
 29. Dr hab. inż. Kuranc Andrzej
 30. Prof. dr hab. Kusińska Elżbieta
 31. Prof. dr hab. Kusz Andrzej
 32. Prof. dr hab. Lorencowicz Edmund
 33. Dr hab. inż. Łysiak Grzegorz, profesor uczelni
 34. Dr hab. inż. Maj Grzegorz, profesor uczelni
 35. Prof. dr hab. Marczuk Andrzej
 36. Dr inż. Marczuk Tomasz
 37. Dr hab. inż. Mazur Jacek
 38. Mgr inż. Milanowski Marek
 39. Dr inż. Misztal Wojciech
 40. Dr hab. inż. Nadulski Rafał, profesor uczelni
 41. Prof. dr hab. Niedziółka Ignacy
 42. Dr hab. inż. Oniszczuk Tomasz, profesor uczelni
 43. Dr inż. Ostroga Katarzyna
 44. Dr hab. inż. Parafiniuk Stanisław
 45. Dr inż. Pecyna Anna
 46. Prof. dr hab. Piekarski Wiesław
 47. Dr inż. Przywara Artur
 48. Dr hab. inż. Różyło Renata, profesor uczelni
 49. Dr hab. inż. Rychter Marcin
 50. Dr hab. inż. Rydzak Leszek, profesor uczelni
 51. Dr inż. Sikorska Anna
 52. Dr hab. inż. Skwarcz Jacek
 53. Prof. dr hab. inż. Sobczak Paweł
 54. Mgr inż. Sprawka Maciej
 55. Dr hab. inż. Starek Agnieszka, profesor uczelni
 56. Dr inż. Stępniewski Andrzej
 57. Dr hab. inż. Stoma Monika
 58. Prof. dr hab. Sujak Agnieszka
 59. Dr hab. Szmigielski Marek Andrzej
 60. Prof. dr hab. Szpryngiel Mieczysław
 61. Dr hab. inż. Szymanek Mariusz
 62. Dr hab. inż. Szyszlak-Bargłowicz Joanna, profesor uczelni
 63. Dr hab. inż. Ślaska-Grzywna Beata
 64. Prof. dr hab. Tanaś Wojciech
 65. Mgr inż. Tatarczak Jarosław
 66. Prof. dr hab. Tys Jerzy
 67. Dr hab. inż. Wasąg Zbigniew
 68. Dr inż. Wolińska Joanna
 69. Dr hab. inż. Woliński Jan
 70. Prof. dr hab. inż. Wójtowicz Agnieszka
 71. Dr hab. inż. Zając Grzegorz, profesor uczelni
 72. Dr hab. inż. Zarajczyk Janusz
 73. Prof. dr hab. Zawiślak Kazimierz

GALERIA

« wstecz

 

 

Fot. Artur Przywara, Ignacy Niedziółka

Oprac. Renata Różyło, Artur Kraszkiewicz,

Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Edmund Lorencowicz.