wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69 
SKN Energetyków

 
Siedziba Koła znajduje się na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego, przy Katedrze Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej. Koło Naukowe jest dobrowolną organizacją studencką o charakterze naukowo-badawczym.
 
Członkiem Koła Naukowego może zostać osoba będąca studentem , bądź absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zainteresowany jego działalnością.
Przyjęcie do Koła Naukowego następuje po podpisaniu deklaracji oraz wpisaniu na listę prowadzoną przez Zarząd.
 
Celem działalności koła jest:
1. umożliwienie jego członków w rozwoju i pogłebianiu wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii i ekoenergetyki,
2. zdobywanie praktycznego doświadczenia w zakresie odnawialnych źródeł energii i energetyki.
Powyższe cele koła realizowane są poprzez:
- organizowanie seminariów, wykładów, konferencji, wycieczek technicznych związanych z celami statutowymi,
- cykliczne spotkania poświęcone dyskusjom na temat zagadnień z zakresu odnawialnych źródeł energii,
- współpraca z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
- prowadzenie prac naukowo - badawczych z zakresu statutowego,
- współpracę z innymi kołami naukowymi,
- współpracę z przedsiębiorcami produkcyjnymi i usługowymi,
- pobudzanie aktywności studentów, poszerzenia ich zainteresowań oraz umożliwienie ich rozwoju naukowego i kulturalnego,
- integrowanie studentów oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo-technicznej.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych