[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia. Aktualności.

« wstecz

 

 

« wstecz

 Terminy kolejnych posiedzeń Komisji 

 

2020 r.
 
24 lutego 2020 r. termin na składanie dokumentów: do 17 lutego 2020 r.
16 marca 2020 r. termin na składanie dokumentów: do 09 marca 2020 r.
08 kwietnia 2020 r. termin na składanie dokumentów: do 30 marca  2020 r.
18 kwietnia 2020 r. termin na składanie dokumentów: do 11 kwietnia 2020 r.
04 maja 2020 r. termin na składanie dokumentów: do 27 kwietnia 2020 r.
25 maja 2020 r. termin na składanie dokumentów: do 18 maja 2020 r.
15 czerwca 2020 r. termin na składanie dokumentów: do 08 czerwca 2020 r.
06 lipca 2020 r. termin na składanie dokumentów: do 29 czerwca 2020 r.
 
UWAGA!
Ze względu na wprowadzenie w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego Komisja pracuje zdalnie i rozpatruje sprawy w drodze telekonferencji.
Prosimy o kontakt mailowy: lke.lublin@up.lublin.pl lub telefoniczny tel. 572330876
 
Wypełnione zgodnie z INSTRUKCJĄ Wnioski  oraz streszczenie nietechniczne (2 egzemplarze z kompletem podpisów, a także wersja elektroniczna obu dokumentów- wersja word bez podpisów  przesłana na adres lke.lublin@up.lublin.pl ) należy złożyć na co najmniej 7 dni przed zebraniem.
Razem z wersją papierową wniosku konieczne jest złożenie  formularza potwierdzającego zgodność wersji elektronicznej z papierową  (Formularz  zgodności wersji elektronicznej z papierową)
 
W przypadku składania korekty/ponowionej wersji wniosku należy dołączyć pismo przewodnie z wyjaśnieniem zakresu zmian wprowadzonych we wniosku, w odniesieniu do uwag Komisji.
 
Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.

 

 

OCENA RETROSPEKTYWNA

raport Użytkownika (aktualny druk) w wersji papierowej oraz elektronicznej (plik word) należy przesłać na adres Komisji w terminie wskazanym w uchwale Lokalnej Komisji Etycznej

 

 

UWAGA!

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń  LKE. O zachowaniu ciągłości doświadczenia decyduje data posiedzenia   LKE na którym rozpatrywany jest wniosek o przedłużenie, a nie data złożenia podania. Należy złożyć oryginał wniosku o przedłużenie terminu doświadczenia (wzór)   oraz przesłać wersję elektroniczną na adres sekretariatu.