Menu

Aktualności

20.03.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy w 2019 roku. Ruszyły nabory na staże i prace interwencyjne. Na stronie internetowej urzędu pod adresem: http://swidnik.praca.gov.pl/ znajdą Państwo bieżące informacje związane z działalnością urzędu m.in. dotyczące terminów naborów, sytuacji finansowej w urzędzie a także wnioski i regulaminy na poszczególne instrumenty rynku pracy, informacje o ewentualnych zmianach organizacyjnych w naszym urzędzie i informacje o nowych usługach i instrumentach dostępnych dla pracodawców.

12.03.2019
ilustracjaGFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.                                               
06.03.2019
ilustracja Mamy zaszczyt zaprosić studentów Państwa uczelni do udziału w Smart Medius Hackathon! 24h Zdrowej Technologii. Wydarzenie to, pierwsze tego typu na Podkarpaciu, odbędzie się w dniach 22 – 24 marca 2019 r. w Rzeszowie. Inicjatywa ma na celu stworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z obszaru medycyny, które skierowane będą do mieszkańców Rzeszowa.
05.03.2019
ilustracja Ruszyła wiosenna kampania rekrutacyjna do firmy EY (dawniej Ernst & Young) Do udziału w rekrutacji zapraszamy studentów i absolwentów, którym oferujemy płatne praktyki oraz stałą pracę. Więcej informacji i aktualne oferty można znaleźć na stronie www.zacznijpoziomwyzej.pl. Zapraszamy do aplikowania do 10 kwietnia 2019 r.                                                                       
04.03.2019

 

 

 

Tu realizowany jest projekt:
 
nr POWR.03.05.00-00-Z232/17
 
 
pn. 
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 
 
 UWAGA! Wznawiamy nabór na kurs "Język angielski praktycznie" oraz na szkolenie "Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej"
Zapisy trwają!
Wejdź na zakładkę z lewej strony i aplikuj.
 
Nabór chętnych na kurs j. angielskiego kończącego się egzaminem certyfikowanym Mondiale Technical został zakończony.
Można jeszcze zapisywać się na szkolenie "Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej" . Jest jeszcze kilka miejsc na spotkania 1 i 5 kwietnia.
 
Uwaga! Szkolenia z oprogramowania AutoCAD, MS Office, warsztaty z przygotowania biznesplanu oraz zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim będą realizowny w terminie późniejszym. Prosimy o śledzienie naszej strony.
 

04.03.2019
ilustracja Od 4 marca do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają dodatkową szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego.                                                                              
01.03.2019
ilustracja Wykazy zajęć poradnictwa grupowego w II kwartale 2019 r., organizowanych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie oraz w Filiach WUP w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.