[ MENU DODATKOWE ]2019
Uroczystość nadania godności Honorowego Profesora UPwL oraz dyplomy WNoZiB
Wyjazd terenowy studentów Wydziału Biologii Środowiskowej
Dzień Kariery 2019
Studenci WBŚ w projekcie na rzecz czynnej ochrony zagrożonych gatunków reliktowych
Zjazd Absolwentów Wydziału Techniki Rolniczej 1974-1979
Immatrykulacja Wydziałowa 2019/2020
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziału Zootechnicznego AR w Lublinie roczników 1969-1973,1974
Konferencja nt. Aktualne Aspekty Zdrowia i Chorób Zwierząt i Ludzi
75-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
9. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
XVI Lubelski Festiwal Nauki
XVI Lubelski Festiwal Nauki - piknik naukowy
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie rocznika 1974-1979
Dożynki Uczelniane w Uhrusku
Treningowy wypas owiec nad Zalewem Zemborzyckim
Nagrody Jubileuszowe
XXXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie
Listy gratulacyjne JM Rektora dla studentów
Dyplomy lekarza weterynarii 2019
Studenci UP w Lublinie stypendystami programu realizowanego przez Urząd Miasta w Lublinie
75-lecie Wydziału Agrobioinżynierii i Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziału Weterynaryjnego 1969-2019 r.
Zatrucia pokarmowe stałym zagrożeniem zdrowia publicznego
Skierbieszów 2019
Iłowiec. Wypas bydła białogrzbietego
Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej
Międzynarodowa Szkoła Owczarska "Instytucjonalna organizacja wypasu"
Warsztaty kulinarno-krajoznawcze dla studentów zagranicznych UP Lublin
Święto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
XVIII Dzień Węglina - studenci kierunku Turystyka i Rekreacja
Akcja honorowego oddawania krwi, UP Lublin
Gra o Karierę
Erasmus Policja
Nagrody Projakościowe JM Rektora dla najlepszych naukowców
Bogucin 19 marca 2019
Dzień Lasów 2019
Z Erasmusem na Ty
Stypendia Prezydenta Miasta Lublin 2019
Kobieta na medal
Dzień Otwarty 2019
Bal karnawałowy
6. Międzynarodowa Konferencja poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych
Noworoczne spotkanie społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie