wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Koło Naukowe Inżynierii Spożywczej

« wstecz

Opiekun naukowy Koła: prof. dr hab. Leszek Mościcki
Opiekun studentów: dr inż. Agnieszka Wójtowicz


Od 1997 roku działalność badawcza i naukowa członków Koła Naukowego Inżynierii Spożywczej obejmuje zarówno zagadnienia wytwarzania i oceny jakości ekstrudatów spożywczych i paszowych, jak również nowoczesne metody produkcji i badań materiałów opakowaniowych, również biodegradowalnych.

Członkowie Koła wytwarzają i przeprowadzają badania procesu produkcji oraz cech użytkowych i jakościowych ekstrudatów spożywczych, np. błyskawicznych kaszek zbożowych, błyskawicznych makaronów podgotowanych z różnorodnych surowców, ekstrudowanych przekąsek wzbogacanych dodatkiem surowców pełnoziarnistych i dodatków prozdrowotnych w postaci chrupek oraz pelletów i snaków ziemniaczanych i wielozbożowych, jak też skrobi modyfikowanych metodą ekstruzji w zróżnicowanych parametrach przetwarzania. Oprócz tego prowadzą ekstruzję oraz ocenę cech fizycznych i jakościowych produktów paszowych, np. karmy dla ptactwa ozdobnego oraz ryb akwariowych, karmy dla ryb słodkowodnych wzbogacanej dodatkiem roślinnych substancji prozdrowotnych, pasz dla zwierząt hodowlanych oraz karm dla zwierząt towarzyszących jak psy, koty, gryzonie. Poza działalnością badawczą wykonują również biznesplany związane z analizą ekonomiczną i funkcjonowaniem zakładów produkujących ekstrudowaną żywność i pasze.

Drugim kierunkiem prac Koła są badania związane z zastosowaniem nowoczesnych technik pakowania, badaniem cech mechanicznych różnorodnych materiałów opakowaniowych stosowanych w przetwórstwie spożywczym i paszowym oraz możliwościami wytwarzania i właściwościami materiałów biodegradowalnych. Członkowie Koła organizują zajęcia seminaryjne nie tylko w siedzibie Koła, ale również w zakładach wytwarzających materiały opakowaniowe (Ela-Folie w Ostrowie k/Warszawy) oraz maszyny pakujące (Multivac w Natalinie k/Lublina.

Członkowie Koła Naukowego Inżynierii Spożywczej corocznie uczestniczą w wyjazdach szkoleniowych do Holandii, w czasie którego mogą zapoznać się z zakresem badawczym Uniwersytetu Wageningen oraz Królewskiego Uniwersytetu w Groningen, wysłuchać serii wykładów oraz odbyć w tamtejszych laboratoriach zajęcia praktyczne. Uczestniczą także w szkoleniach technologicznych na terenie nowoczesnych zakładów przetwórczych z branży spożywczej. Prezentacja wyników prac członków Koła odbywa się na różnorodnych seminariach, konferencjach Studenckich Kół Naukowych (np. „Koła Naukowe Kuźnią Talentów” w Warszawie czy Międzynarodowy Sejmik SKN we Wrocławiu) oraz w postaci artykułów publikowanych w takich czasopismach naukowych, takich jak Inżynieria Rolnicza, Acta Agrophysica czy Żywność–Nauka, technologia, jakość.

Miła atmosfera oraz ciekawe i smaczne prace zachęcają do przyłączenia się w szeregi członków Koła Naukowego Inżynierii Spożywczej.

Zapraszamy!!!

Koło Naukowe Inżynierii Spożywczej
przy Katedrze Inżynierii Procesowej, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
kontakt: tel. 081 4610061 w. 104, 118
e-mail: leszek.moscicki@up.lublin.pl
agnieszka.wojtowicz@up.lublin.pl