[ MENU DODATKOWE ]


 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 listopada 2020 r. 

Termin nadsyłania 10-minutowych wystąpień dla uczestników konferencji, którzy nie planują występowania w czasie rzeczywistym w formacie MP4; WMW; AVI: 27 listopada 2020 r.

 

Termin konferencji: 8-9 grudnia 2020 r.

Termin nadsyłania referatów do publikacji: 31 stycznia 2021 r.

 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne po przysłaniu zgłoszenia (w przypadku dużego zainteresowania pierwszeństwo będą mieć osoby zgłaszajace referaty z zamiarem publikacji)

 

Koszt publikacji: 600 zł +VAT (opłata po pozytywnej recenzji)

 

Możliwości publikacji (2021r.):

 

Rozdział w monografii wieloautorskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - 80 pkt. MNiSW);
Artykuł w Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus (20 pkt. MNiSW);
Artykuł w czasopiśmie Architectus (20 pkt. MNiSW); 
(prosimy przy wyborze o zwrócenie uwagi, czy dane czasopismo jest w Państwa dyscyplinie naukowej)

 

Zasady przygotowania publikacji: zgodnie z warunkami powyższych wydawnictw.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: 23forum@up.lublin.pl
 

  formularz zgłoszenia