UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

28.01.2020

Centrum Nauki zaprasza na bezpłatne szkolenie dla pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych pt. "Wykorzystanie multimediów w efektywnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych", które odbędzie się w dniach 3-5 marca 2020 (wtorek – czwartek, 3 dni), w godzinach 8.00-14.30 w sali komputerowej nr 303 (Budynek AGRO II, ul. Akademicka 15, III piętro).

Jest ono organizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program szkolenia:

 • Przegląd darmowych narzędzi do tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • Porównanie specyfiki prezentacji w Prezi i MS PowerPoint, slideshare.
 • Projektowanie prezentacji w Prezi i prezentowanie.
 • Projektowanie prezentacji w PowerPoint.
 • Przegląd najnowszych funkcji w PowerPoint (w tym tworzenie prezentacji nieliniowej).
 • Wykorzystanie wykresów, tabel i diagramów do prezentacji danych.
 • Przegląd darmowych programów do edycji grafiki rastrowej i wektorowej.
 • Edycja grafiki rastrowej i wektorowej.
 • Omówienie programu MS Sway – utworzenie prostego Swaya.
 • Omówienie aplikacji do tworzenia Webinariów.
 • Utworzenie webinarium. Przeprowadzenie pokazu.
 • Tworzenie i edycja filmów za pomocą darmowych narzędzi (Movie Maker i Zdjęcia).
 • Przegląd darmowych aplikacji do tworzenia i edycji filmów na smartfony.
 • Omówienie zasad tworzenia infografik.
 • Prezentacja dostępnego oprogramowania do Infografik.
 • Przygotowanie Infografiki w jednym z programów.


Dla uczestników jest zapewniony catering (obiad z przerwą kawową) oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Liczba miejsc na szkoleniu: 12.
Uwaga! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniżej załączonych dokumentów
1) formularz zgłoszeniowy (POBIERZ),

2) oświadczenia (POBIERZ).

 

Komplet dokumentów należy złożyć w terminie do 20.02.2020 r. (liczy się data wpłynięcia dokumentów) w Biurze Projektu:

Centrum Nauki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
pokój 463
lub przesłać skan e-mailem na adres anna.krawczyk@up.lublin.pl


Osoba do kontaktu:
Anna Krawczyk, tel. 81 445-66-61, e-mail: anna.krawczyk@up.lublin.pl

 


« wstecz