UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

16.09.2019

Centrum Nauki zaprasza kadrę badawczo-dydaktyczną na bezpłatne szkolenie "Kreatywne metody w edukacji na poziomie wyższym", które odbędzie się w dniach 21 - 24 października 2019 r. (poniedziałek-czwartek, 4 dni), w godzinach 8.00-14.30.


Jest ono organizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program szkolenia obejmuje:
1. Autoprezentacja i jej wpływ na nowoczesny proces nauczania:
- Budowanie relacji nauczyciel akademicki – studenci
- Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w skutecznym komunikowaniu się ze studentami
- Bariery komunikacyjne
- Udzielanie informacji zwrotnej
- Asertywność
2. Zespołowe uczenie się:
- Student jako jednostka i jako członek grupy
- „Trudny student”
- Etapy procesu grupowego
- Cechy efektywnego zespołu
- Komunikacja zespołowa
- Role grupowe
- Style komunikowania się z grupą
3. Kreatywność w procesie nauczania:
- Przeszkody w twórczym myśleniu - diagnoza własnych barier
- „Zabójcy pomysłów”
- Metody i narzędzia pobudzające potencjał kreatywności
- Techniki twórczego rozwiązywania problemu
4. Nowoczesne metody nauczania jako warunek konieczny  wpływający na efektywność procesu uczenia się:
- Przegląd aktywnych metod nauczania
- Uczenie się przez działanie
- Przygotowanie skutecznego wykładu:
5. Proces nauczania osób dorosłych
- Style uczenia się osób dorosłych
- Zasady w procesie kształcenia osób dorosłych

Zajęcia prowadzić będzie Agnieszka Grzelak-Chodak - trener biznesu, trener rozwoju osobistego, coach, trener z 14 letnim doświadczeniem w pracy z różnymi grupami zawodowymi, również z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla studentów i kadry badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony catering podczas każdego dnia szkoleniowego.

Liczba miejsc na szkoleniu: 12. Uwaga! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami. Komplet dokumentów należy złożyć w terminie do 15.10.2019 r. (liczy sie data wpłynięcia dokumentów) w Biurze Projektu:

Centrum Nauki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
pokój 463

Osoba do kontaktu:
Anna Krawczyk, tel. 81 445-66-61, e-mail: anna.krawczyk@up.lublin.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2) OŚWIADCZENIE


Serdecznie zapraszamy do kontaktu i przesyłania zgłoszeń na szkolenie.

 


« wstecz