UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

23.09.2019

Zapraszamy studentów I i II stopnia studiów do udziału w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.

Zajęcia prowadzone będą w semestrze zimowym przez następujących nauczycieli akademickich: prof. dr hab. Marta Kankofer

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne - nauczyciel akademicki – prof. dr hab. Marta Kankofer:

• Gotowość do pogłębiania wiedzy teoretycznej z Biochemii.
• Zainteresowanie własnym rozwojem zarówno w aspekcie zawodowym, jak i osobistym.
• Chęć pracy metodą tutoringu.
• Gotowość do prowadzenia obserwacji dydaktycznej.

Wymagania formalne:
- status studenta,
- średnia ocen z semestru letniego 2018/2019,
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

O udział w indywidualnym wsparciu mogą ubiegać się studenci wymagający dodatkowego wsparcia.


Rekrutacja trwa od dn. 23.09.2019 r. do dn. 27.09.2019 r.


Wymagane dokumenty:

• Formularz zgłoszeniowy.
• Zaświadczenie o średniej ocen z semestru letniego studiów 2018/2019.
• Uzasadnienie chęci uczestnictwa w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Centrum Nauki
p. 473, III piętro, do dn. 27.09.2019 r.
Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie rekrutacji i udziału w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Centrum Nauki:

Katarzyna Ruczkowska, mail: katarzyna.ruczkowska@up.lublin.pl; tel. 81 445 66 78.

 


« wstecz