UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

19.08.2019

1.Oferta stypendialna Meksyku na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną strony meksykańskiej, w ramach której przewidziano siedem stypendiów specjalistycznych na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Meksyku dla studentów z tytułem minimum licencjata i naukowców.


Informacje o programie na stronie www -->
Zgłoszenie, oprócz wniosku wraz z załącznikami złożonymi w systemie NAWA, powinno zawierać dokumenty w formie papierowej wymagane przez stronę meksykańską. Wykaz dokumentacji oraz Uczelni na które można aplikować dostępny jest na stronie www-->
Więcej informacji można uzyskać również pod adresem e-mail: infobecas@sre.gob.mx
Dodatkowo, wszyscy zainteresowani zobowiązani są do rejestracji w meksykańskim systemie SIGCA – Sistema de Gestion de Cooperacion Academica (https://sigca.sre.gob.mx) w terminie od 22 lipca do 27 września 2019 do godz. 15.00 (czasu miasta Meksyk)
Termin składania wniosków do NAWA upływa 13 września 2019 r. o godzinie 15:00

2. Przedłużony termin składania wniosków na wymianę bilateralną z Indiami
NAWA zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Republiką Indii - przedłużony został termin nadysłania aplikacji do dnia 28 sierpnia. Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Indii. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:
- Nauki przyrodnicze;
- Inżynieria i technologia;
- Nauki medyczne i o zdrowiu;
- Nauki rolnicze.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.

Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować:
- uczelnie,
- instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
- instytuty badawcze,
- instytuty międzynarodowe lub inne instytucje prowadzące głównie działalność naukową w Polsce i posiadające kategorię naukową.

Nabór wniosków trwa do 28 sierpnia 2019 r., godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru znajdują się na stronie NAWA -->


Informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Centrum Nauki:

Katarzyna Ruczkowska - tel. 81 445 61 35, nr pokoju 464
Paweł Litwińczuk- tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463

 

 


« wstecz