UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

13.09.2019

Stypendium dla najlepszych doktorantów w szkołach doktorskich, finansowanie badań oraz możliwość odbycia stażu zagranicznego – to podstawowe założenia nowego konkursu PRELUDIUM BIS organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).


Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony przez NCN już 16 września. Wnioski w pierwszej edycji  konkursu PRELUDIUM BIS będzie można składać do 16 grudnia 2019 r.


Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności, która jest niezbędnym elementem na drodze do osiągania doskonałości naukowej i nawiązywania współpracy międzynarodowej. Rezultatem wspólnych działań tych dwóch instytucji będzie komplementarna oferta konkursowa, zapewniająca większą efektywność systemu grantowego.


Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, a NAWA sfinansuje w nim staż zagraniczny dla doktoranta realizującego projekt badawczy.


W ramach pierwszej edycji konkursu PRELUDIUM BIS zostanie zapewnione wsparcie dla 300 uczestników szkół doktorskich. Wypracowany wspólnie przez NCN i NAWA model finansowania przyczyni się do skutecznego kształtowania ich dalszej kariery badawczej w oparciu o kryterium doskonałości naukowej.

 


« wstecz