foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Przewody doktorskie

16.09.2014

Tytuł pracy: „Intensyfikacja produkcji kwasu fumarowego przez wybrane szczepy grzybów z rodzaju Rhizopus na glicerolu i glikolitycznych źródłach węgla”

 

Promotor:

prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci: 

prof dr hab. Janusz Szczodrak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Jerzy Jamroz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data publicznej obrony:  15.10.2014 r.

Data uzyskania stopnia:  29.10.2014 r.

Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: biotechnologia żywności


« wstecz