foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Przewody doktorskie

11.12.2013

Temat: „Wpływ okresu dojrzewania na zmianę jakości fizykochemicznej, sensorycznej i tekstury mięsa różnych kategorii i typów użytkowych bydła”
Promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci: 
prof. Edward Pospiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony:  13.11.2013 r.
Data uzyskania stopnia:  11.12.2013 r.
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia i towaroznawstwo mięsa