foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Przewody doktorskie

30.10.2013

Temat: „Wybrane parametry jakości tkanki mięśniowej karpia w zależności od charakteru żywienia”

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Skibniewska– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci: 

dr hab. Aleksandra Kwiatkowska prof. nadzw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data publicznej obrony:  23.10.2013 r.

Data uzyskania stopnia:  30.10.2013 r.

Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: technologia produktów zwierzęcych