foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Przewody doktorskie

22.02.2012

Temat: „Wpływ mikroflory jelitowej na przemiany związków fenolowych w naturalnie mętnym soku jabłkowym i nektarze z czarnej porzeczki”
Promotor: Prof. dr hab. Zdzisław Targoński
Recenzenci: prof. dr  hab.  Maria Bielecka, PAN w Olsztynie
                 prof. dr hab. Barbara Baraniak, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  08.02.2012
Data uzyskania stopnia:  22.02.2012 
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: żywienie człowieka