foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Przewody doktorskie

27.06.2012

Temat: „Wykorzystanie techniki polarograficznej do oznaczania witaminy C w żywności”
Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Jamroz
Recenzenci: prof. dr  hab.  Mieczysław Korolczuk, UWCS w Lublinie
               dr hab. Radosław Kowalski, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  20.06.2012
Data uzyskania stopnia:  27.06.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: analiza żywności