foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Przewody doktorskie

27.06.2012

Temat: „Stymulacja wzrostu bakterii fermentacji mlekowej przez preparaty białkowe i jej wpływ na właściwości fizykochemiczne mlecznych napojów fermentowanych”
Promotor: dr hab. Waldemar Gustaw
Recenzenci: prof. dr  hab.  Genowefa Bonczar, UR w Krakowie
                 prof. dr hab. Stanisław Mleko, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  20.06.2012
Data uzyskania stopnia:  27.06.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: przetwórstwo mleka