Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Studia doktoranckie

« wstecz

Na Wydziale Ogrodniczym są prowadzone czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie, na które mogą być przyjęte osoby przed ukończeniem 30 lat, posiadające stopień magistra lub magistra inżyniera i ze średnią ocen ze studiów powyżej 4,0. Postępowanie kwalifikacyjne o charakterze konkursowym obejmuje ponadto rozmowę z komisją wydziałową na temat przyszłej pracy doktorskiej.

W programie studiów są wykłady specjalistyczne, seminaria i pracownie doktoranckie, a także zajęcia z informatyki, języka obcego, statystyki i matematycznych metod doświadczalnictwa, pedagogiki oraz konsultacje z filozofii lub ekonomii. Po zdaniu trzech wyznaczonych przez Radę Wydziału egzaminów i publicznej obronie rozprawy doktorskiej, uczestnicy studiów uzyskują stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.

Podczas studiów otrzymują stypendium, mają prawo do opieki lekarskiej i mogą ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim lub hotelu asystenta


[ efekty kształcenia, plany studiów ]