Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Aktualności

05.12.2018
      
   

Wspomnienie o Profesorze Antonim Filipowiczu

       

W dniu 23 października 2018r. w Centrum Kongresowym w godzinach 10:00 - 12:00 odbędzie się szkolenie dotyczące praw i obowiązków studentów organizowane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów. W godzinach tych nieobecność studentów na zajęciach będzie usprawiedliwiona.

01.11.2018obronyprac

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Natalii Kot pt.: "Zasoby zieleni Świdnika oraz możliwości ich wykorzystania dla wzmocnienia systemu przyrodniczego miasta".