Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Międzywydziałowe Koło Naukowe "Planta Medica"

« wstecz

 

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe "Planta medica" przy Katedrze Warzywnictwa i Roślin Leczniczych
 

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Planta Medica” powstało 24 października 2012 roku z inicjatywy studentów i doktorantów Wydziału Ogrodnictwa I Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt związanych z Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich działającym przy Katedrze Warzywnictwa i Roślin Leczniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Koło Naukowe „Planta Medica” funkcjonuje dzięki studentom i dla studentów. Służy rozwijaniu ich zainteresowań i umiejętności, pozwala także nabyć niezbędnego w przyszłej pracy doświadczenia, to też okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń w pracy badawczej. Realizowane projekty pozwalają w praktyce zastosować teorię poznawaną na zajęciach. Członków Koła Naukowego łączy zainteresowanie tematyką jakości produktów pochodzenia roślinnego w tym warzyw, roślin leczniczych i przyprawowych oraz żywności funkcjonalnej.

 

  

 Laboratorium ul. Leszczyńskiego 58/42

 

Działalność Koła rozwija się na dwóch płaszczyznach: pierwsza dotyczy aspektów agrotechnicznych i nowoczesnych technologii uprawy wybranych gatunków roślin, druga zaś koncentruje się na analizie składu chemicznego i zawartości substancji biologicznie czynnych, które korzystnie wpływają na stan zdrowia ludzi i zwierząt. Ściśle powiązane ze sobą i uzupełniające się zagadnienia znajdują zastosowanie w praktyce, gdyż analizowane surowce pochodzą głównie z własnych upraw prowadzonych w Gospodarstwie Doświadczalnym- Felin. Studenci i doktoranci prowadzą i zapoznają się tam z technologią uprawy i zbioru roślin.

 

 

  

 

    

 Gospodarstwo Doświadczalne- Felin

 

Inną formą aktywności Młodzieży jest animacja i udział w konferencjach, zjazdach i seminariach naukowych, na których członkowie Koła prezentują wyniki własnych projektów badawczych w formie referatów i posterów, czego dowodem są publikacje w materiałach konferencyjnych i czasopismach naukowych.

 

Jedną z domen działalności Koła Naukowego jest popularyzacja wiedzy. Sposobnością do realizacji tego założenia stały się zorganizowane z inicjatywy Członków Koła pokazy i warsztaty analityczne pt.: „Olejki eteryczne- metody destylacji wg zaleceń PN i wymagań farmakopealnych”; „Parametry fizyczne i chemiczne surowców roślinnych- metody oceny z uwzględnieniem zaleceń PN i wymagań farmakopealnych” dedykowane: pracownikom, studentom, doktorantom.

 

  

  

 Warsztaty analityczne pt. ; „Olejki eteryczne- metody destylacji wg zaleceń PN i wymagań farmakopealnych”

 

Ponadto Młodzież zrzeszona w Kole bierze udział w otwartych imprezach popularyzujących naukę tj. Lubelski Festiwal Nauki i Dni otwarte dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od 2013 roku na stałe wpisała się w programie Koła opieka nad złożoną „Małą” kolekcją roślin zielarskich przy ul. Króla St. Leszczyńskiego 58.

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe współpracuje z władzami Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, a także organizacjami studenckimi działającymi przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i organizacjami pożytku publicznego w mieście Lublin. Prowadzi również stałą współpracę z Katedrą Towaroznawstwa i Badań Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

[ Program Koła Naukowego na rok 2014/2015 ]

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.
 
Opiekun naukowy: dr Magdalena Walasek
ul. Akademicka 15 p.211C
laboratorium- ul. Leszczyńskiego 58 s. 42
 
 
prezes : Sebastian Górski
wiceprezes: Anna Krajewska

 

Nasz Facebook