[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

01.07.2019

Rusza tegoroczny Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. Rusza tegoroczny Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. 

 

Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

 

1. W kategorii „Innowacyjność”:

 • zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności;
 • uzyskują znaczące efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;

 

2. W kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym”:

 • osiągają sukces jako eksporterzy z wysokim udziałem i dynamiką eksportu w sprzedaży ogółem;  
 • wyróżniają się ze względu na prowadzone prace badawcze lub  wdrożeniowe;

 

3. W kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”:

 • pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin;
 • zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne;
 • posiadają rozpoznawalną markę;

 

4. W kategorii „Młode Firmy”:

 • wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa;
 • posiadają potencjał do dalszego rozwoju;
 • wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia;

 

5. W kategorii "Przemysły Kreatywne":

 • prowadzą minimum dwa lata aktywność w sferze gospodarczej będąc mikro przedsiębiorą;
 • ich przychody za ostatni rok dochodowy nie mogą przekroczyć 30% przychodów pochodzących z budżetu Gminy Lublin;
 • prowadzona przez nich działalność w sferze gospodarczej pozytywnie wpływa na kształtowanie wizerunku miasta Lublin;
 • funkcjonują w obszarze: film i video i multimedia, muzyka, telewizja, radio, wydawnictwa, gry wideo i oprogramowanie, rzemiosło i rękodzieło, architektura, branding i działania reklamowe, design, moda.
 
Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty czyli mogą być dokonywane przez instytucje i organizacje, redakcje, a także indywidualnie przez kandydatów.
 
Laureaci tegorocznej edycji zostaną zaprezentowani w dedykowanym dodatku do Kuriera Lubelskiego.
 
Zgłoszenie do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można dokonać poprzez wypełnienie formularza wybranej kategorii znajdującego się poniżej oraz przesłanie go na adres mailowy: biznes@lublin.eu w wersji elektronicznej oraz dostarczenie w wersji papierowej na adres Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości pl. Litewski 1 w Lublinie z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin – edycja 2019” do 18 października 2019 r.
 
Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu wraz z regulaminem i wnioskami są dostępne na stronie: www.lublin.eu/biznes-i-nauka/nagroda-gospodarcza

 


« wstecz