wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Publikacje dydaktyczne i monografie

« wstecz

 

Biologically active compounds of plant origin in medicine

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-332-0 on-line, ss. 151

DOI: 10.24326/mon.2020.10

otwarty dostęp

                                                                                                                                         

Kultura bezpieczeństwa w produkcji żywności – koncepcja i pomiar

Eugenia Czernyszewicz

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-321-4, ss. 208

cena 39,-
 

Publikację można także zakupić w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL:

ibuk.pl/fiszka/238319/kultura-bezpieczenstwa-w-produkcji-zywnosci.html

ISBN 978-83-7259-322-1 on-line

DOI: 10.24326/mon.2020.3

                                                                                                                                         

Wypadkowość w przemyśle opakowań 
Grzegorz Tatar, Franciszek Kluza, Dariusz Góral. Katarzyna Kozłowicz

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-328-3 on-line, ss. 136

DOI: 10.24326/mon.2020.7
 

Publikację można zakupić w serwisie IBUK.PL:

https://www.ibuk.pl/fiszka/238516/wypadkowosc-w-przemysle-opakowan.html

                                                                                                                                         

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 1 
pod red. Witolda Chabuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-330-6 on-line, ss. 175

DOI: 10.24326/mon.2020.9
otwarty dostęp

                                                                                                                                         

Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo żywności, t. 1
pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-329-0 on-line, ss. 118
DOI: 10.24326/mon.2020.8
otwarty dostęp

   
Wybrane zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego

oraz zarządzania i inżynierii produkcji, t. 1

pod red. Marka Babicza i Kingi Kropiwiec Domańskiej

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-326-9 on-line, ss. 130

DOI: 10.24326/mon.2020.5

otwarty dostęp

 
   

Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa

oraz ochrony środowiska, t. 1 

pod red. Marka Babicza

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-327-6 on-line, ss. 130

DOI: 10.24326/mon.2020.6

otwarty dostęp

 
                                                                                                                                             

Oddziaływanie ekstraktów roślinnych na drobnoustroje

Anna Krzepiłko, Monika Kordowska-Wiater, Bożena Sosnowska, Monika Pytka

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-325-2 on-line, ss. 112

DOI: 10.24326/mon.2020.4

otwarty dostęp

   

Przewodnik do ćwiczeń z biotechnologii leśnej
pod red. Krzysztofa Kowalczyka, autorzy: Krzysztof Kowalczyk,

Magdalena Sozoniuk, Katarzyna Masternak, Jacek Gawroński,

Katarzyna Głębocka, Magdalena Dyduch-Siemińska
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-313-9, ss. 119, cena 32,-

 

Publikację można kupić także w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL:
https://www.ibuk.pl/fiszka/218463/przewodnik-do-cwiczen-z-biotechnologii-lesnej.html
ISBN 978-83-7259-314-6 on-line

   

Behawior zwierząt

pod red. Iwony Janczarek i Mirosława Karpińskiego

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-302-3, ss. 336

cena 48,-

 
   

English for Food Sciences and Biotechnology. Specialised Terminology
Elżbieta Atkinson, Dorota Szewczuk

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-301-6, ss. 126

cena 28,-

   

Przewodnik do ćwiczeń z hodowli i chowu świń
pod red. Marka Babicza

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-305-4, ss. 108

cena 22,-

   

Współczesne badania nad stanem środowiska
i leczniczym wykorzystaniem roślin

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa 

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-310-8 on-line,  ss. 146 

DOI: 10.24326/mon.2019.2

otwarty dostęp

   

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności

Tom 1. Wymiar ekonomiczno-strukturalny

Anna Nowak, Tomasz Kijek, Artur Krukowski

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-307-8 on-line, ss. 118

otwarty dostęp

   

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności

Tom 2. Wymiar społeczny i środowiskowy

Armand Kasztelan, Anna Nowak, Barbara Bujanowicz-Haraś

Lublin 2019, 978-83-7259-309-2 on-line, ss. 129

otwarty dostęp

   

Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej
pod red. Tomasza M. Gruszeckiego, Andrzeja Junkuszewa

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-304-7, ss. 263

 

   

Zbiór testów z biochemii

pod red. Witolda Kędzierskiego, autorzy: Krzysztof Kowalik, Mateusz Kopeć, Sylwia Sajdak

oprac. graf. wzorów i przemian: Michał Danielak

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-290-3 on-line, ss. 170

cena 16,-

 

https://www.ibuk.pl/fiszka/202242/zbior-testow-z-biochemii.html

ISBN 978-83-7259-291-0 on-line

   

Choroby zakaźne zwierząt łownych z zarysem biologii
pod red. Zdzisława Glińskiego i Krzysztofa Kostro

2019, wyd. 1, ISBN 978-83-7259-284-2, ss. 200

cena 43,-

 
   

Presja wizualna jako problem audytu krajobrazowego

Szymon Chmielewski, Tadeusz J. Chmielewski, Agnieszka Kułak

ISBN 978-83-7259-276-7, ss. 144

cena 38,-

 

   

Maszyny do osłaniania folią zakiszanych pasz

pod redakcją V. Adamchuka 

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-277-4, ss. 179

cena 43,-

 

   

Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej

seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod red. Witolda Chabuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek 

2018, ISBN 978-83-7259-281-1 on-line, ss. 180

otwarty dostęp

 

 
   

Biogospodarka i środowisko, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza 

2018, ISBN 978-83-7259-280-4 on-line, ss. 120

otwarty dostęp

 

 
   

Genetyka i hodowla roślin z elementami biotechnologii

Jadwiga Żebrowska 

2018, wyd. I, ISBN 978-83-7259-265-1, ss. 154
cena 32,-

 
   

Dermatologia koni

pod red. Iwony Taszkun i Krzysztofa Lutnickiego

2018, wyd. I, ISBN 978-83-7259-269-9, ss. 124

cena 32,-

 

   

Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań
Anna Kobiałka, Renata Kubik

wyd. I, 2017, ISBN 978-83-7259-268-2, ss. 99

cena 15,-

 
   

Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych

Agnieszka Izabela Baruk, Sebastian Białoskurski, Anna Goliszek, Anna Iwanicka, Agnieszka Komor, Grzegorz Wesołowski

2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-261-3, ss. 188

cena 34,-

 

Publikację można kupić także w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL: 

https://www.ibuk.pl/fiszka/233030/nowoczesne-rozwiazania-
marketingowe-na-rynku-produktow-konsumpcyjnych.html

   

Monitorowanie zagrożeń

seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza

2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-262-0, ss. 84

cena 23,-

Monitorowanie zagrożeń, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”
   

Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego
seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza

2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-263-7, ss. 130

cena 29,-

 

 

Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”
   

Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro, Krzysztof Szkucik, Zbigniew Bełkot

wyd. I, 2017, ISBN 978-83-7259-264-4, ss. 168

cena 39,-

Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych
 

 

The Role of Agriculture in Territorial Identity and Competitiveness of Rural Areas

pod red. Anety Jarosz-Angowskiej

2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-255-2, ss. 124

cena 27,-

The Role of Agriculture in Territorial Identity and Competitiveness of Rural Areas
   

Zmienność morfologiczna nasion wybranych gatunków flory segetalnej Polski

Paweł Gierasimiuk, Ewa Kwiecińska-Poppe, Mieczysław Bojarczyk, Sylwia Andruszczak,
Edward Pałys, Marian Wesołowski, Krzysztof Różyło, Piotr Kraska

2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 92

cena 47,-

   

Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych 

Iwona Szot, Paweł Michalski, Paweł Szot, Paweł Krawiec, Tomasz Lipa

2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-250-7, ss. 177

cena 34,-

nakład wyczerpany

Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych
   

Słonecznik bulwiasty (Heliantus tuberosus L.). Biologia, hodowla, znaczenie użytkowe

Barbara Sawicka

2016, wyd. I, ISBN 978-83-7259-252-1, ss. 224

cena 35,-

   

Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych

Anna Nowak, Armand Kasztelan, Tomasz Kijek, Anna Kobiałka,
Artur Krukowski, Anna Matras-Bolibok

2016, wyd. I, ISBN 978-83-7259-237-8, ss. 130

cena 36,-

Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych
   
   

Vademecum chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła

Krzysztof Kostro, Zdzisław Gliński

2016, ISBN 978-83-7259-254-3, ss. 145

cena 30,-

Vademecum chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła
   

Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii
Krzysztof Kornarzyński

2016, ISBN 978-83-7259-248-4, ss. 220

cena 25,-

Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii
   

Świnie gołębskie – puławskie. 90 lat hodowli (1926–2016)

pod red. Marka Babicza

2016, ISBN 978-83-7259-246-0, ss. 139

cena 29,-

nakład wyczerpany

Świnie gołębskie - puławskie
   

Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika - Organizacja - Zarządzanie

pod red. Eugenii Czernyszewicz

2016, ISBN 978-83-7259-245-3, ss. 228

cena 35,-

Gospodarowanie w ogrodnictwie

 

 

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski

2016, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 198

cena 43,-

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności
   

Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.) 
na gruntach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych 
„Puławy” S.A.

pod red. Tadeusza Węgorka i Elżbiety Jolanty Bielińskiej
2015, wyd.I, ISBN 978-83-7259-241-5, ss. 160

cena 25,-

Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.)
   
Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki
Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor, Artur Krukowski, Anna Nowak 
2015, wyd. I, ISBN 978-83-7259-237-8, ss. 150, cena 35,10
Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki
   
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych 
pod red. K. Kostro i Z. Glińskiego2015, ISBN 978-83-7259-230-9
ss. 478, cena 52,20
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych
   

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności

Ewa Kisielewska, Monika Kordowska-Wiater, wyd. III zmienione i rozszerzone, 2015, ISBN 978-83-7259-234-7, ss. 206, cena 20,70

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności
   

Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia

Izabela Kuna-Broniowska, Urszula Bronowicka-Mielniczuk, wyd. I, 2015, ss. 254, cena 35,10

Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia
   
Finanse i uproszczona księgowość w przedsiębiorstwach turystycznych
Anna K. Mazurek-Kusiak, wyd. I, 2014, ss. 148, cena 35,10
Zobacz więcej
   
Uprawa roli i roślin z elementami herbologii 
M. Błażewicz-Woźniak, T. Kęsik, M. Konopiński, wyd. I, 2014, ss. 303, cena 52,-
Zobacz więcej
   
Technika cieplna. Wybrane zagadnienia
pod redakcją Dariusza Dzikiego, wyd. I, 2014, ss. 109, cena 21,60
Technika cieplna
   
Hodowla i chów świń 
pod redakcją Marka Babicza, wyd. I, 2014, ss. 296, cena 60,-
Hodowla i chów świń
   

Zbiór zadań i pytań z genetyki 
pod red. Grażyny Jeżewskiej-Witkowskiej; autorzy: G. Jeżewska-Witkowska, M. Lorkiewicz, J. Tarkowski, M. Gryzińska, M. Piech, I. Rucińska-Rozempolska, B. Ślaska, wyd. I, 2014, ss. 168,

cena 32,-

Zbiór zadań z genetyki
   

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski, 2014, ISBN 978-83-7259-229-3, ss. 89, cena 28,-

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich
   

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła

redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2013, ISBN 978-83-7259-216-3, ss. 333,

cena 38,40

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła
   

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz

redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2014, ISBN 987-83-7259-223-1, ss. 208,

cena 35,10

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz
   
Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń
Łukasz Adaszek, Jerzy Ziętek, Beata Dzięgiel, Stanisław Winiarczyk, wyd. I, 2013, ss. 70, cena 14,-
Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń
   
Agrobiotechnologia
pod redakcją Krzysztofa Kowalczyka, wyd. I, 2013, ss. 222, cena 48,30
Agrobiotechnologia