wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Publikacje dydaktyczne i monografie

« wstecz

 

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 1 
pod red. Witolda Chabuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-330-6 on-line, ss. 175

DOI: 10.24326/mon.2020.9
otwarty dostęp

                                                                                                           

Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo żywności, t. 1
pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-329-0 on-line, ss. 118
DOI: 10.24326/mon.2020.8
otwarty dostęp

   
Wybrane zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego

oraz zarządzania i inżynierii produkcji, t. 1

pod red. Marka Babicza i Kingi Kropiwiec Domańskiej

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-326-9 on-line, ss. 130

DOI: 10.24326/mon.2020.5

otwarty dostęp

 
   

Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa

oraz ochrony środowiska, t. 1 

pod red. Marka Babicza

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-327-6 on-line, ss. 130

DOI: 10.24326/mon.2020.6

otwarty dostęp

 
   

Oddziaływanie ekstraktów roślinnych na drobnoustroje

Anna Krzepiłko, Monika Kordowska-Wiater, Bożena Sosnowska, Monika Pytka

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-325-2 on-line, ss. 112

DOI: 10.24326/mon.2020.4

otwarty dostęp

   

Przewodnik do ćwiczeń z biotechnologii leśnej
pod red. Krzysztofa Kowalczyka, autorzy: Krzysztof Kowalczyk,

Magdalena Sozoniuk, Katarzyna Masternak, Jacek Gawroński,

Katarzyna Głębocka, Magdalena Dyduch-Siemińska
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-313-9, ss. 119, cena 32,-

 

Publikację można kupić także w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL:
https://www.ibuk.pl/szukaj/list/biotechnologia_le%C5%9Bna.html

ISBN 978-83-7259-314-6 on-line

   

Behawior zwierząt

pod redakcją Iwony Janczarek i Mirosława Karpińskiego

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-302-3, ss. 336, cena 48,-

 
   

English for Food Sciences and Biotechnology. Specialised Terminology
Elżbieta Atkinson, Dorota Szewczuk

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-301-6, ss. 126, cena 28,-

   

Przewodnik do ćwiczeń z hodowli i chowu świń
pod redakcją Marka Babicza

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-305-4, ss. 108, cena 22,-

   

Współczesne badania nad stanem środowiska
i leczniczym wykorzystaniem roślin

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa 

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-310-8 on-line,  ss. 146 

DOI: 10.24326/mon.2019.2

otwarty dostęp

   

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności

Tom 1. Wymiar ekonomiczno-strukturalny

Anna Nowak, Tomasz Kijek, Artur Krukowski

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-307-8 on-line, ss. 118

otwarty dostęp

   

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności

Tom 2. Wymiar społeczny i środowiskowy

Armand Kasztelan, Anna Nowak, Barbara Bujanowicz-Haraś

Lublin 2019, 978-83-7259-309-2 on-line, ss. 129

otwarty dostęp

   

Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej
pod redakcją Tomasza M. Gruszeckiego, Andrzeja Junkuszewa

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-304-7, ss. 263

 

   

Zbiór testów z biochemii

pod red. Witolda Kędzierskiego, autorzy: Krzysztof Kowalik, Mateusz Kopeć, Sylwia Sajdak

oprac. graf. wzorów i przemian: Michał Danielak

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-290-3 on-line, ss. 170, cena 16,-

 

https://www.ibuk.pl/fiszka/202242/zbior-testow-z-biochemii.html

ISBN 978-83-7259-291-0 on-line

   

Choroby zakaźne zwierząt łownych z zarysem biologii
pod redakcją Zdzisława Glińskiego i Krzysztofa Kostro

2019, wyd. 1, ISBN 978-83-7259-284-2, 
ss. 200, cena 43,-

 
   

Presja wizualna jako problem audytu krajobrazowego

Szymon Chmielewski, Tadeusz J. Chmielewski, Agnieszka Kułak

ISBN 978-83-7259-276-7, ss. 144, cena 38,-

 

   

Maszyny do osłaniania folią zakiszanych pasz

pod redakcją V. Adamchuka 

2019, wyd. I, ISBN 978-83-7259-277-4, ss. 179, cena 43,-

 

   

Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej,  seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod red. Witolda Habuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek 

2018, ISBN 978-83-7259-281-1 on-line, ss. 180

otwarty dostęp

 

 
   

Biogospodarka i środowisko, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza 

2018, ISBN 978-83-7259-280-4 on-line, ss. 120

otwarty dostęp

 

 
   

Genetyka i hodowla roślin z elementami biotechnologii

Jadwiga Żebrowska 

2018, wyd. I, ISBN 978-83-7259-265-1, ss. 154, cena 32,-

 
   

Dermatologia koni

pod redakcją Iwony Taszkun i Krzysztofa Lutnickiego

2018, wyd. I, ISBN 978-83-7259-269-9, ss. 124, cena 32,-

 

   

Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań
Anna Kobiałka, Renata Kubik

wyd. I, 2017, ISBN 978-83-7259-268-2, ss. 99, cena 15,-

 
   

Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych

Agnieszka Izabela Baruk, Sebastian Białoskurski, Anna Goliszek, Anna Iwanicka, Agnieszka Komor, Grzegorz Wesołowski

2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-261-3, ss. 188, cena 34,-

 

Publikację można kupić także w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL: 

https://www.ibuk.pl/szukaj/list/agnieszka_komor.html

   

Monitorowanie zagrożeń, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod redakcją Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-262-0, ss. 84, cena 23,-

Monitorowanie zagrożeń, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”
   

Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

pod redakcją Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-263-7, ss. 130, cena 29,-

 

 

Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”
   

Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro, Krzysztof Szkucik, Zbigniew Bełkot, wyd. I, 2017, ISBN 978-83-7259-264-4, ss. 168, cena 39,-

Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych
 

 

The Role of Agriculture in Territorial Identity and Competitiveness of Rural Areas

pod redakcją Anety Jarosz-Angowskiej, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-255-2, ss. 124, cena 27,-

The Role of Agriculture in Territorial Identity and Competitiveness of Rural Areas
   

Zmienność morfologiczna nasion wybranych gatunków flory segetalnej Polski

Paweł Gierasimiuk, Ewa Kwiecińska-Poppe, Mieczysław Bojarczyk, Sylwia Andruszczak, Edward Pałys, Marian Wesołowski, Krzysztof Różyło, Piotr Kraska, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 92, cena 47,-

   

Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych - nakład wyczerpany

Iwona Szot, Paweł Michalski, Paweł Szot, Paweł Krawiec, Tomasz Lipa, wyd. I, 2017, ISBN 978-83-7259-250-7, ss. 177, cena 34,-

Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych
   

Słonecznik bulwiasty (Heliantus tuberosus L.). Biologia, hodowla, znaczenie użytkowe

Barbara Sawicka, 2016, wyd. I, ISBN 978-83-7259-252-1, ss. 224, cena 35,-

   

Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych

Anna Nowak, Armand Kasztelan, Tomasz Kijek, Anna Kobiałka, Artur Krukowski, Anna Matras-Bolibok, 2016, wyd. I, ISBN 978-83-7259-237-8, ss. 130, cena 36,-

Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych
   
   

Vademecum chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła

Krzysztof Kostro, Zdzisław Gliński, 2016, ISBN 978-83-7259-254-3, ss. 145, cena 30,-

Vademecum chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła
   

Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii

Krzysztof Kornarzyński, 2016, ISBN 978-83-7259-248-4, ss. 220, cena 25,-

Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii
   

Świnie gołębskie – puławskie. 90 lat hodowli (1926–2016)-nakład wyczerpany

pod redakcją Marka Babicza, 2016, ISBN 978-83-7259-246-0, ss. 139, cena 29,-

Świnie gołębskie - puławskie
   

Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika - Organizacja - Zarządzanie

pod redakcją Eugenii Czernyszewicz, 2016, ISBN 978-83-7259-245-3, ss. 228, cena 35,-

Gospodarowanie w ogrodnictwie

 

 

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski, 2016, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 198, cena 43,-

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności
   

Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.) 
na gruntach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych 
„Puławy” S.A.

pod redakcją Tadeusza Węgorka i Elżbiety Jolanty Bielińskiej
wyd. I, 2015, ISBN 978-83-7259-241-5, ss. 160, cena 25,-

Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.)
   
Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki
Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor, Artur Krukowski, Anna Nowak 
wyd. I, 2015, ISBN 978-83-7259-237-8, ss. 150, cena 35,10
Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki
   
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych 
pod red. K. Kostro i Z. Glińskiego, 2015, ISBN 978-83-7259-230-9
ss. 478, cena 52,20
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych
   

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności

Ewa Kisielewska, Monika Kordowska-Wiater, wyd. III zmienione i rozszerzone, 2015, ISBN 978-83-7259-234-7, ss. 206, cena 20,70

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności
   

Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia

Izabela Kuna-Broniowska, Urszula Bronowicka-Mielniczuk, wyd. I, 2015, ss. 254, cena 35,10

Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia
   
Finanse i uproszczona księgowość w przedsiębiorstwach turystycznych
Anna K. Mazurek-Kusiak, wyd. I, 2014, ss. 148, cena 35,10
Zobacz więcej
   
Uprawa roli i roślin z elementami herbologii 
M. Błażewicz-Woźniak, T. Kęsik, M. Konopiński, wyd. I, 2014, ss. 303, cena 52,-
Zobacz więcej
   
Technika cieplna. Wybrane zagadnienia
pod redakcją Dariusza Dzikiego, wyd. I, 2014, ss. 109, cena 21,60
Technika cieplna
   
Hodowla i chów świń 
pod redakcją Marka Babicza, wyd. I, 2014, ss. 296, cena 60,-
Hodowla i chów świń
   

Zbiór zadań i pytań z genetyki 
pod red. Grażyny Jeżewskiej-Witkowskiej; autorzy: G. Jeżewska-Witkowska, M. Lorkiewicz, J. Tarkowski, M. Gryzińska, M. Piech, I. Rucińska-Rozempolska, B. Ślaska, wyd. I, 2014, ss. 168,

cena 32,-

Zbiór zadań z genetyki
   

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski, 2014, ISBN 978-83-7259-229-3, ss. 89, cena 28,-

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich
   

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła

redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2013, ISBN 978-83-7259-216-3, ss. 333,

cena 38,40

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła
   

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz

redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2014, ISBN 987-83-7259-223-1, ss. 208,

cena 35,10

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz
   
Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń
Łukasz Adaszek, Jerzy Ziętek, Beata Dzięgiel, Stanisław Winiarczyk, wyd. I, 2013, ss. 70, cena 14,-
Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń
   
Agrobiotechnologia
pod redakcją Krzysztofa Kowalczyka, wyd. I, 2013, ss. 222, cena 48,30
Agrobiotechnologia
   
System zarządzania jakością w organizacji. Funkcjonowanie, doskonalenie, dokumentowanie 
Eugenia Czernyszewicz, wyd. I, 2013, ss. 177, cena 32,20
System zarządzania jakością w organizacji
   

 

 

WZNOWIENIA

 

 

 

Szkodniki roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń
pod redakcją Bożeny Łagowskiej; autorzy: M. Gantner, K. Golan, E. Górska-Drabik, K. Kmieć, I. Kot, B. Łagowska, J. Napiórkowska-Kowalik, wyd. II zmienione, 2016, ISBN 978-83-7259-244-6, cena 20,-

Szkodniki roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń
   
   
Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń
S. Jezierska-Tys, M. Frąc, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2009, cena 6,60
Mikrobiologia rolnicza
   
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
K. Gostkowska, A. Szwed, H. Iglik, wyd. VI, 2009, cena 4,20
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
   
Zarys osteologii zwierząt domowych
W. Lutnicki, wyd. XI, 2016, cena 30,-
Zarys osteologii zwierząt domowych
   

 

INNE

 

 

 

Aerobiologia
pod red. E. Weryszko-Chmielewskiej, wyd. I, 2007, cena 6,50

 

 Zobacz więcej

Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych 
pod red. B . Sawickiej, wyd. I, 2001, cena 4,50

 

 Zobacz więcej

Angielsko-polski, polsko-angielski słownik statystyki 
matematycznej i teorii eksperymentu
 
W. Oktaba, J. Mielniczuk, U. Bronowicka -Miel niczuk, wyd. I, 2004, cena 4,50

 

 Zobacz więcej

Białka ostrej fazy u zwierząt
pod red. K . Kostro i Z. Glińskiego, wyd. I, 2003, cena 4,50

 

 Zobacz więcej

Chemia ogólna i biochemia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń
M. Kankofer, J. Wierciński, wyd. I, 2008, cena 5,40

 

 Zobacz więcej

Chemia ogólna w zadaniach
M. Bojanowska, R. Czeczko, P. Muszyński, A. Skrzypek, wyd. I, 2007, cena 2,50

 

 Zobacz więcej

Chemia organiczna
J. Piotrowski, I. Jackowska, wyd.  II, 2011, ss. 320, cena 13,-

 

 Zobacz więcej

Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i analityczne -nakład wyczerpany
pod red. T. Filipka, wyd . I, 2006, cena 35,-

 

 Zobacz więcej

Choroby kolkowe koni. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie zachowawcze
E. Madej, T. Riha, K. Lutnicki, wyd. II, 2017, cena 24,-

 

 Zobacz więcej

Choroby zakaźne i parazytozy trzody chlewnej
K. Kostro, Z. F. Gliński, E.G. Grela, Z. Grądzki, A. Kopczewski 
wyd. I, 2008, cena 12,80

 

 Zobacz więcej

Choroby zakaźne zwierząt. Cz. I. Epizootiologia ogólna -nakład wyczerpany
pod red. Z. Glińskiego, wyd. II, 2002, cena 22,-

 

 Zobacz więcej

Choroby zakaźne zwierząt. Cz. II. Grzybice -nakład wyczerpany
pod red. Z. Glińskiego, wyd. I, 2000, cena 23,-

 

 Zobacz więcej</