promocja   Dział Komunikacji
i Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IVp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.plRedakcja strony internetowej

« wstecz


Nadzór nad stroną internetową Uniwersytetu pod względem redakcyjnym, merytorycznym i aktualizacji sprawuje Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej w osobach: redaktor naczelna mgr Karolina Kwapisz i administrator www mgr inż. Maciej Niedziółka. Pod względem technicznym nadzór sprawuje Centrum Informatyki webmaster mgr Anna Szwajgier.

 

Koordynatorzy Wydziałowi:
 

Wydział Agrobioinżynierii

 1. mgr inż. Małgorzata Gośniak
 2. dr Paweł Harasim
   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 1. dr n. wet Klaudiusz Szczepaniak
 2. mgr inż. Sylwia Śpiewak

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 1. dr Mariusz Wójcik
 2. dr Paweł Żółkiewski

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 1. mgr inż. Anna Gryta
 2. dr inż. Ernest Stawiarz

 

Wydział Inżynierii Produkcji

 1. dr inż. Beata Biernacka 
 2. mgr inż. Piotr Ścibisz 
   

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 1. mgr inż. Natalia Grodzieńska
 2. dr inż. Jadwiga Stachowicz 
 
 

Przedstawiciele jednostek uniwersyteckich: 

 

Biuletyn Informacji Publicznej: mgr Danuta Sawa, mgr Paweł Marczuk

 

Biblioteka Główna: mgr Bartłomiej Pawłowski, mgr Weronika Kowalska, mgr Maria Boćkowska 


Biuro Rozwoju Kompetencji Studentów: mgr Lech Szafrański


Centralne Laboratorium Agroekologiczne: mgr Elżbieta Kosik


Centrum Nauki: mgr Katarzyna Ruczkowka, mgr Wojciech Skiba, mgr Aleksandra Jezierska
 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne: mgr Agnieszka Choina-Godula


Biuro Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii: mgr Małgorzta Kossowska-Lubańska


Centrum Kultury i Folkloru Wsi: inż. Tomasz Chmurski


Biuro Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: dr Renata Reszka-Dyrka
 

Dział Logistyki: mgr Iwona Szymczyk
 

Dział Spraw Pracowniczych: mgr nż. Barbara Radko 
 

Dział Spraw Socjalnych Studentów: mgr inż. Katarzyna Oleszek, dr inż. Magdalena Hetman

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich: dr inż. Zdzisław Kaczmarski


Pracownia Poligraficzna: Małgorzata Lużyńska

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: mgr Edyta Zawada

 

Sekcja ds. BHP i ochrony PPOŻ: mgr inż. Mariusz Szymczyk

 

Sekcja ds. zamówień publicznych: Aleksandra Gadzało, mgr Justyna Muszyńska-Sadło
 

Stanowisko ds. studentów niepełnosprawnych: mgr inż. Mgadalena Łukasik

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: mgr Marzena Bracław

 

Wydawnictwo: mgr Monika Jaskowiak