logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaRekrutacja na studia podyplomowe

« wsteczilustracjaRekrutacja jest prowadzona w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.  Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Szczegółowych informacji udziela Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji. 

 
 
 

Wymagane dokumenty:
 
  1. Podanie-kwestionariusz
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
  3. Dowód wpłaty. Opłatę w kwocie 150 zł należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów. W przypadku nie uruchomienia danego kierunku studiów opłata  w kwocie 150 zł jest zwracana kandydatowi .
     
Dokumenty należy składać w:

Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
ul. Głęboka 31, pok. 115 F (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00) lub przesłać pocztą.
 

 

 

[ SPIS KIERUNKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ]