srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Aktualności

20.03.2020

Szanowni Państwo
Pracownicy realizujący
zajęcia na Wydziale Biologii Środowiskowej
oraz studenci Wydziału Biologii Środowiskowej           W nawiązaniu do zarządzenia nr 25 JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (rozporządzenie zamieszczone jest na stronie głównej Uniwersytetu) informuję, że zgodnie z tym rozporządzeniem:
 
„W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia”

Uprzejmie proszę więc wszystkich pracowników o bezwzględną realizację wykładów i ćwiczeń na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Biologii Środowiskowej za pomocą Internetu.

1. Możecie Państwo do tego celu wykorzystywać pocztę elektroniczną, program Skype lub korzystać z ogólnie dostępnych platform edukacyjnych. Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się także lista rekomendowanych zasobów.

2. Materiały dydaktyczne (prezentacje wykładów i ćwiczeń, zadania, testy) proszę przekazywać do starostów określonych lat poszczególnych kierunków studiów. Każdy pracownik, otrzyma adres poczty elektronicznej do starosty określonego kierunku i roku studiów z Dziekanatu Wydziału Biologii Środowiskowej. Obowiązkiem starosty roku jest przekazanie materiałów dostarczonych przez pracowników do wszystkich studentów z danego roku poprzez e-mail grupowy lub na indywidualne konta.

3. Proszę sprawdzać postępy studentów w nauce poprzez odpowiednie ćwiczenia, zadania i testy. W celu weryfikacji samodzielności realizacji pracy przez studenta, należy określić stosowny czas przeznaczony do wykonania określonych zadań. Realizacja zajęć za pomocą internetu powinna odbywać się w godzinach przedstawionych w rozkładach zajęć.

4. Przeprowadzone przez Państwa zajęcia powinny być udokumentowane (dotyczy to zarówno przesyłanych studentom materiałów, jak i prac studentów). Materiały te powinny być zgrane na płytę CD i dostarczone do Dziekanatu Wydziału Biologii Środowiskowej przed zakończeniem semestru letniego. Stanowić one będą podstawę do rozliczenia godzin z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.


Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej
                                                                                              Prof. dr hab. Tomasz Mieczan


« wstecz