[ MENU DODATKOWE ]Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

20-033 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, profesor zwyczajny
tel. 81-445-69-00
e-mail: krzysztof.szkucik@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • mgr Małgorzata Pastucha, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68–08
   e-mail: malgorzata.pastucha@up.lublin.pl
  • Zbigniew Romanek, technik, tel. 81-445-67-56