[ MENU DODATKOWE ]Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

20-033 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, profesor zwyczajny
tel. 81-445-69-00
e-mail: krzysztof.szkucik@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    Wykładowcy

    Pozostali pracownicy