[ MENU DODATKOWE ]Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
tel. 81-524-71-09
e-mail: katedra.warzywnictwa@up.lublin.pl
Kierownik: prof.dr hab. Halina Buczkowska, profesor
tel. 81-524-71-16
e-mail: halina.buczkowska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

 • dr Rafał Papliński, starszy wykładowca, tel. 81-524-71-11,81-524-71-51
  e-mail: rafal.paplinski@up.lublin.pl / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich

Pozostali pracownicy

 • dr Barbara Mysiak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-51, 81-461-00-61 w.246
  e-mail: barbara.mysiak@up.lublin.pl / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
 • dr hab. Agnieszka Najda, profesor uczelni, tel. 81-524-71-51, 81-524-71-57
  e-mail: agnieszka.najda@up.lublin.pl / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
 • mgr inż. Anna Orzechowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-09, 81-524-71-60
  e-mail: anna.orzechowska@up.lublin.pl
 • mgr inż. Klaudia Świca, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-51, 81-524-71-17 / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
 • Jerzy Zioło, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61 w.246

Profesorowie emerytowani

 • prof.dr hab. Jan Dyduch, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-09
 • prof.dr hab. Marian Kossowski, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-09
 • prof.dr hab. Maria Tendaj, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-09
 • prof. dr hab. Tadeusz Wolski, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-09