[ MENU DODATKOWE ]Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
p.o. Kierownika : dr Beata Ferencz, adiunkt
tel. 81-461-00-61 w. 317
e-mail: beata.ferencz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Pozostali pracownicy